Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Statut ZSS w Krynkach

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura wydawania opinii o uczniu

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

wniosek o zwolnienie z zajęć wf

oświadczenie rodzica