Dokumenty

 Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Standardy małoletnich w ZSS w Krynkach

Procedura postępowania w  sytuacji  gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko  odbiera rodzic  będący pod wpływem alkoholu

Procedura postępowania – odbiór dzieci

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Statut Szkoły 

Zgłoszenie do szkoły

Zgłoszenie do sp – szkoła obwodowa

Załącznik do wniosku zgłoszenie

Wychowanie do życia w rodzinie

rezygnacja z WDŻ

Wniosek do świetlicy

wniosek-do-swietlicy-2024-25

Wniosek – korzystanie ze stołówki szkolnej

wniosek –  obiady

PRZELICZENIE % NA OCENY – ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

Przeliczenie % na oceny – zgodnie ze Statutem Szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura wydawania opinii o uczniu

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

wniosek o zwolnienie z zajęć wf

oświadczenie rodzica

 


Regulamin dyskotek szkolnych

Regulamin dyskotek ZSS w Krynkach