Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

(tekst jednolity ogłoszony 25.09.2019 roku)

POBIERZ


Zasady przetwarzania danych osobowych w ZSS w Krynkach

POBIERZ


Poradnik organizacji wycieczek

POBIERZ


Regulamin wypożyczania podręczników

POBIERZ


Przeliczanie punktów na oceny

POBIERZ


Koncepcja pracy ZSS w Krynkach na lata 2014-2019 

POBIERZ


Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny

 POBIERZ