Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2023/2024


opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (klas 4-8): p. Agnieszka Kwasiborska, p. Jolanta Szynkiewicz

opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego (klas 1-3): p. Ewa Panasiuk

Samorząd Uczniowski tworzą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły z prezydium na czele:

 • Karolina Gibowicz – klasa 8
 • Aleksandra Godlewska – klasa 8
 • Małgorzata Stupak – klasa 8
 • Marek Sewastianowicz – klasa 8

 


Arkusz sprawozdawczy z pracy Małego Samorządu Uczniowskiego za  I semestr roku szkolnego 2023/2024

Zrealizowane akcje  Małego Samorządu Uczniowskiego

Wykonanie gazetek informacyjnych –

–       Witaj szkoło

–       Witamy jesień

–       Naszym Nauczycielom

–       Nasze prawa i obowiązki

–       Pamiętamy o zmarłych

–       Mikołajki

–       Święta Bożego Narodzenia

–       Pamiętaj o  bezpieczeństwie w czasie ferii!

Czujemy się bezpiecznie. Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policją.
Wycieczka do Nadleśnictwa w Poczopku.
Wyjazd do Białegostoku na przedstawienie teatralne.
Święto naszej Pani-  Program artystyczny przygotowany przez kl.3.
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Akcja owoce w szkole. Dostarczanie uczniom codziennie świeżych owoców i warzyw.
Wspominamy naszych zmarłych. Wycieczka na cmentarze parafialne, zapalenie zniczy, modlitwa.
Patriotyzm wczoraj i dziś. Udział w obchodach odzyskania niepodległości przez Polskę.
Andrzejki. Zabawy i wróżby.
Mikołajki.
Wyjazd do Jumper Park i MC Donald w Białymstoku.
Święta w moim domu- konkurs literacki.
Bezpieczne ferie.
Odwiedziny uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ośrodku Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach.
Włączanie się do działań SU kl. 4- 8.

 

Wnioski do dalszej pracy opracowane na podstawie realizacji planu SU:

–       Dalsze inspirowanie uczniów do działania w przedsięwzięciach.

–       Rozwijanie postaw prospołecznych.

–       Dalsza współpraca z SU klas IV-VIII.

–       Kształtowanie u dzieci gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację.

Arkusz sprawozdawczy z pracy Samorządu Uczniowskiego za  I semestr roku szkolnego 2023/2024

Zrealizowane akcje  Samorządu Uczniowskiego

Ułożenie harmonogramu pracy, nawiązanie współpracy z dyrekcją, wychowawcami,  zagospodarowanie tablicy SU (5- 9.IX)
Sprzątanie Świata. (16.IX)
Dzień Chłopaka. (30.IX) – Dzień krawata i muszki
Udział w akcji „Młodzi głosują”  (9.X)
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.X)  – spacer pod parasolem
Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.X) – klasa VIII
Dyskoteka
Dzień pomarańczowego koloru  (30.X)
Dzień zdrowego śniadania (8.XI)
Udział w akcji „Szkoła do hymnu”
Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.XI) – klasa V
Dzień życzliwości i pozdrowień  (21.XI)
Dzień Pluszowego Misia (25.XI)
Andrzejki – dyskoteka (30. XI)
Akcje przedświąteczne (XII)

·        Ubieranie klasowych choinek

·        Klasowe Mikołajki

·        Mikołajki – współorganizacja kiermaszu mikołajkowego (6.XII). Zebrano  na cel charytatywny- 1383,31zł, oraz 1000 zł na wydatki SU.

·        Przystrajanie drzwi sal

·        Wspólne kolędowanie

·        Dzień filmu

Dzień z telefonem (18.I)
Dzień filmu (19.I)
Inne działania:

 • Spotkania z Zarządem SU.
 • Akcja „Smaczny piątek” – zrealizowały: klasa 8 i klasa 7
 • Przygotowywanie kartek Niepytek, które zgodnie z regulaminem można uzyskać za 100% frekwencję.
 • Wykonywanie gazetek ściennych.
 • Skrzynka pomysłów i problemów.
 • Przygotowywanie kreatywnych kart – „Masz chwileczkę – łap za kredeczkę”.
Wnioski do dalszej pracy opracowane na podstawie realizacji planu SU:
1.      Kontynuować zaplanowane przedsięwzięcia i zadania.

2.      Systematycznie organizować  spotkania z Zarządem SU.

3.      Współpracować z Samorządem Uczniowskim klas I-III SP.

4.      Rozbudzać  wśród uczniów kreatywność i pomysłowość.


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO klas 4-8

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI  
IX Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem: Regulaminu SU, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły, Propozycji uczniów.
 • zebranie samorządu,
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy,
 • ustalenie harmonogramu zadań
   i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły,
SU
Ułożenie harmonogramu pracy.
 • organizacja zebrań S. U. przynajmniej jeden raz w miesiącu,
 • przydział czynności,
 • ·sprawy bieżące,
SU
Nawiązanie współpracy z:
 • Dyrektorem Szkoły,
 • Wychowawcami klas,
 • Pracownikami obsługi,
 • Innymi organizacjami działającymi w szkole,
SU

Zagospodarowanie tablicy SU.

 • plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • gazetki tematyczne,
SU
Sprzątanie Świata. (16-18.IX)
 • sprzątanie najbliższej okolicy,
SU
Dzień Chłopaka. (30.IX)
 • Dzień krawata i muszki,
 • zorganizowanie przez dziewczęta niespodzianek dla kolegów w swoich klasach,
SU
X Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.X)
 • gazetka tematyczna,
 • Jakie problemy psychiczne ma dzisiejsza młodzież? – dyskusja,
SU

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.X)
 • przygotowanie akademii dla nauczycieli
   i pracowników szkoły,
 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym,
 • przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły,
Klasa 8
 
 • dyskoteka,
SU
Święto dyni (31.X)
 • dzień pomarańczowego koloru,
 • konkurs „Najpiękniejsza dynia”,
SU
XI Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.XI)
 • zorganizowanie i przygotowanie apelu,
Klasa 5

Dzień życzliwości i pozdrowień (21.XI)

 • gazetka,
 • dzień żółtego koloru,
 • Mam talent! –szkolny talent show,
SU
Dzień Pluszowego Misia (25.XI)
 • przyniesienie do szkoły pluszaków,
SU
Andrzejki (30.XI)
 • dyskoteka,
SU
XII Mikołajki, Dzień Anioła (6. XII)
 • kiermasz mikołajkowy,
SU
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3.XII)

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10.XII)

 • gazetka,
SU
Wigilia Szkolna
 • organizacja wigilii klasowych,
 • wspólny śpiew kolęd,
SU
I Bal karnawałowy lub Noc filmowa
 • zorganizowanie wybranej przez uczniów akcji,
SU
Podsumowanie I półrocza

Dzień Wzorowego Ucznia

 • podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych za I semestr,
 • zebranie spostrzeżeń i sugestii do pracy na II półrocze,
SU
II Walentynki (14.II)
 • ·    uruchomienie „poczty walentynkowej” ,
SU
 • ·    dyskoteka,
 
 
 • ·    dzień szalika
SU
III Dzień Kobiet.(8.III)
 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym,
 • życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole,
 • zorganizowanie przez chłopców niespodzianek dla pań i koleżanek w swoich klasach,
Chłopcy

Klas 7-8

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny (czwartek)
 • zaplanowanie Dnia Wiosny,
 • na kolorowo
 • dzień szalonych fryzur
SU
 
 • dzień piżamy (29 marca)
SU
IV Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • przygotowanie apelu
Klasa 7
Święto patrona szkoły Elizy Orzeszkowej
 • przygotowanie apelu
Klasa 4
 
 • dzień bez plecaka
SU
V Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przygotowanie apelu
Klasa 6
VI Międzynarodowy Dzień Dziecka
 • Dzień sportu
SU
Wybór kandydatów do SU
 • zgłaszanie kandydatów,
 • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej swojego kandydata na terenie szkoły przez poszczególne klasy,
 • przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz samorządu szkolnego na rok szkolny 2024/2025,
SU
Uroczyste pożegnanie klasy 8
 • przygotowanie pożegnania,
Klasa 7
Koniec roku szkolnego.
 • udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego,
SU

 Dodatkowo

 1. Kartka „niepytka” – za 100% frekwencję w danym miesiącu, uczeń otrzymuje możliwość zwolnienia z pytania, jednego dnia w miesiącu następnym. Zgłasza to rano wybranemu nauczycielowi, który potwierdza zgłoszenie wpisaniem daty i podpisem na kartce „niepytce”.
 2. Akcja „Smaczny piątek” – każda klasa (jeśli wyrazi na to chęć) zorganizuje sprzedaż przekąsek, ciast itp. Zebrane fundusze przeznaczy na cele klasowe. Wybiera dowolny piątek w podanych miesiącach.

Klasa 8 – wrzesień, październik

Klasa 7 – listopad, grudzień

Klasa 6 – styczeń, luty

Klasa 5 – marzec, kwiecień

Klasa 4 – maj, czerwiec

 1. Klasa, która najbardziej aktywnie będzie brała udział w „małych akcjach” zostanie nagrodzona.
 2. Góra Grosza.
 3. Skrzynka pomysłów i problemów.
 4. 13 dzień miesiąca – dzień bez pytania na ocenę.
 5. Raz w semestrze dzień z telefonem na przerwach.

Plan  pracy Małego Samorządu Uczniowskiego 

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Poprzez rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, lecz funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.   

Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze Statutu Szkoły, Planu Wychowawczego oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodnie z misją i wizją szkoły.

Postanowienia ogólne:

 1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.
 2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III.
 3. Do organów Małego Samorządu należą uczniowie klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu Uczniowskiego:

 1. Wszyscy uczniowie klas I – III należą do Małego Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun MSU, współpracujący z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim klas starszych.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III.

Cele szczegółowe:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.
 4. Nauka samodzielności, lecz także uwrażliwianie na potrzeby innych.
 5. Stwarzanie warunków do aktywności samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 6. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 7. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. n. Konwencji Praw Dziecka.
 8. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 9. Założenia:
 10. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 11. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 12. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 13. Zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły.
 14. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 15. Organizacja konkursów.

Zadania Małego Samorządu:

Wrzesień

 1. Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 2. Jestem uczniem, znam swoje prawa i obowiązki. Zapoznanie z regulaminem właściwego zachowania się w szkole.
 3. Witamy jesień. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
 4. Wycieczka do Nadleśnictwa w Poczopku.
 5. Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Październik

 1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
 2. Przygotowanie uroczystości z okazji KEN- klasa III.
 1. Jesienny stragan- prezentacja w klasach wierszy i piosenek o tematyce jesiennej, konsumpcja zdrowych, przygotowanych przez uczniów  sałatek i surówek.
 2. Wyjazd do kina.

Listopad

 1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli – wycieczka na cmentarze.
 2. Obchody Święta Niepodległości- wykonanie gazetki okolicznościowej.
 3. Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości – klasa II.
 4. Dzień Życzliwości i pozdrowień.
 5. Święta w moim domu – konkurs literacki.  
 6. Wyjazd do Jumper Park.
 7. Andrzejki- zabawa klas I-III.

Grudzień

 1. Witamy zimę. Wykonanie gazetki o tematyce świąteczno- zimowej.
 2. Mikołajki.
 3. Wykonanie kart świątecznych dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo- Pielęgnacyjnego w Krynkach.
 4. Wyjście klas I-III do Ośrodka Opiekuńczo- Pielęgnacyjnego w Krynkach.
 5. Spotkanie wigilijne w klasach I-III.

Styczeń

 1. Dzień Babci i Dziadka – wiersz dla moich dziadków-  ( uczniowie wysyłają przygotowaną pracę na adres mailowy opiekuna).
 2. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Dziadka i Babci – Klasy I- III.
 3. Bezpieczne ferie – wykonanie gazetki.
 4. Bal Karnawałowy klas I-III.

Luty

 1. Zimowe krajobrazy- konkurs prac plastycznych.
 2. Bezpieczeństwo w sieci- dzień bezpiecznego Internetu.
 3. Wyjazd do kina lub teatru.

Marzec

 1. Dzień Kobiet – przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 2. Kobiety dawniej i dziś- prezentacja strojów kobiecych.
 3. Witamy wiosnę – przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 4. Powitanie wiosny.
 5. Wiosna w piosence – konkurs piosenek o tematyce wiosennej.
 6. Dzień zdrowego odżywiania- zdrowe i kolorowe śniadanie w szkole.

Kwiecień

 1. Wielkanoc – przygotowanie gazetki .
 2. Święto Służby Zdrowia- złożenie życzeń pielęgniarkom i lekarzom pracującym w Poradni Rodzinnej w Krynkach.
 3. Dzień Ziemi- porządkowanie terenów wokół szkoły.
 4. Kultura innych narodów- wielokulturowość. Prezentacja różnych krajów świata (stroje narodowe, język, cechy charakterystyczne, potrawy) – przygotowanie gazetki.

Maj

 1. Szacunek dla symboli narodowych – Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 2. Przygotowanie uroczystości z okazji 3 Maja- klasa I.
 3. „Dla naszych Mam”- Wykonanie gazetki okolicznościowej.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Czytanie na dużym ekranie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 3. Omnibus – konkurs wiedzy dla najmłodszych.
 4. Wycieczka do Białowieży.
 5. Spotkanie z rodziną- przygotowanie uroczystości – Klasy I-III.
 6. Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 7. Idziemy na wakacje – pożegnanie szkoły.

Przez cały rok współpraca z SU klas starszych, z wolontariatem, Dyrektorem Szkoły,  nauczycielami, udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę, informowanie o podejmowanych działaniach, konkursach i akcjach na stronie szkoły, prezentacja  wyników konkursów.


rok szkolny 2022/2023


opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (klas 4-8): p. Agnieszka Kwasiborska, p. Jolanta Szynkiewicz

opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego (klas 1-3): p. Barbara Nowik

Samorząd Uczniowski tworzą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły z prezydium na czele:

 • Laura Kukisz – klasa 8
 • Aleksandra Jackiewicz – klasa 8
 • Emilia Dondziło – klasa 8
 • Małgorzata Stupak – klasa 7 – Rzecznik Praw Ucznia

Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.

Podążamy za myślą…

„Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, a nie na tym czego się boimy.”  (Brian Tracy)

Dlatego,  Drodzy Uczniowie, nie bójcie się i dołączcie do NAS!! Czekamy na wasze pomysły i akcje, które zrealizujemy RAZEM.

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzymy RAZEM!

Do zobaczenia!!!


Akcja Małego Samorządu – Dzień Wody

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Celebrujemy go także my, wspólnie z tysiącami placówek edukacyjnych w Polsce, podnosząc świadomość na temat globalnych wyzwań wodnych.

 

 

 


Zadania  Samorządu Uczniowskiego (uczniów klas 4-8)  na rok szkolny  2022/2023

Wrzesień

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem: Regulaminu SU, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, propozycjami uczniów. 
 2. Nawiązanie współpracy z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, pracownikami obsługi, Małym SU, Wolontariatem.
 3. Zagospodarowanie tablicy SU.
 4. Sprzątanie Świata. (16 IX) Dzień Chłopaka. (30 IX)  – Dzień krawata. Zorganizowanie przez dziewczęta niespodzianek dla kolegów w swoich klasach.

Październik

 1. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 X) – gazetka tematyczna, warsztaty.
 2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14 X) – apel przygotowany przez uczniów klasy 8. Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym. Przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
 3. Dyskoteka.
 4. Święto dyni (31 X)

Listopad

 1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.XI) – apel przygotowany przez uczniów klasy 5.
 2. Dzień życzliwości i pozdrowień (21 XI) – gazetka
 3. Dzień Pluszowego Misia (25 XI) – przyniesienie do szkoły pluszaków.
 4. Andrzejki.

Grudzień

 1. Mikołajki, Dzień Anioła (6 XII) – kiermasz mikołajkowy
 2. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 XII).
 3. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 XII) – gazetka
 4. Wigilia Szkolna – organizacja wigilii klasowych, wspólny śpiew kolęd.

Styczeń

 1. Bal karnawałowy – konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy.
 2. Podsumowanie I półrocza – Dzień Wzorowego Ucznia.

Luty

 1. Walentynki (14.II) – uruchomienie „poczty walentynkowej” i „koncertu życzeń”
 2. Dzień szalika.

Marzec

 1. Dzień Kobiet.(8.III) – wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym. Życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole. Zorganizowanie przez chłopców niespodzianek dla pań i koleżanek w swoich klasach.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny (21 III).
 3.  Dzień piżamy (31 III).

Kwiecień

 1. Rocznica Zbrodni Katyńskiej – apel przygotowany przez uczniów klasy 7.
 2. Święto patrona szkoły Elizy Orzeszkowej – apel przygotowany przez uczniów klasy 4.
 3. Dzień bez plecaka.

Maj

 1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – apel przygotowany przez uczniów klasy 6.

Czerwiec

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – prezentacja różnych krajów przez klasy.
 2. Wybór kandydatów do SU – przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej swojego kandydata na terenie szkoły przez poszczególne klasy. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz samorządu szkolnego na rok szkolny 2023/2024.
 3. Uroczyste pożegnanie klasy 8.

Dodatkowo

 1. Kartka „niepytka” – za 100% frekwencję w danym miesiącu, uczeń otrzymuje możliwość zwolnienia z pytania, jednego dnia w miesiącu następnym. Zgłasza to rano wybranemu nauczycielowi, który potwierdza zgłoszenie wpisaniem daty i podpisem na kartce „niepytce”.
 2. Akcja „Smaczny piątek” – każda klasa(jeśli wyrazi na to chęć) zorganizuje sprzedaż przekąsek, ciast itp. Zebrane fundusze przeznaczy na cele klasowe. Wybiera dowolny piątek w podanych miesiącach.
 • Klasa 8 – wrzesień, październik
 • Klasa 7 – listopad, grudzień
 • Klasa 6 – styczeń, luty
 • Klasa 5 – marzec, kwiecień
 • Klasa 4 – maj, czerwiec
 1. Klasa, która najbardziej aktywnie będzie brała udział w „małych akcjach” zostanie zwolniona z dowolnego, wybranego przez siebie sprawdzianu w maju.
 2. Góra Grosza.

Zadania Małego Samorządu Uczniowskiego (uczniów klas 1-3)  na rok szkolny 2022/2023

Wrzesień

 1. Opracowanie planu pracy MSU .
 2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 3. Dzień Chłopaka / Dzień Krawata (30.10).

Październik

 1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (07.10).
 2. Dzień Edukacji Narodowej – włączenie się uczniów klasy III do uroczystego apelu, wykonanie gazetki.
 3. Konkurs plastyczny – Piękna Polska Jesień.

Listopad

 1. Wszystkich Świętych – wycieczka na Grób Nieznanego Żołnierza.
 2. Europejskiego Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – wykonanie surówki lub zdrowych kanapek (8.11).
 3. Rocznica odzyskania niepodległości – włączenie się uczniów klasy II do uroczystego apelu, wykonanie gazetki.
 4. Dzień życzliwości i pozdrowień (21.11).
 5. Dzień Pluszowego Misia (25.11).
 6. Andrzejki – wróżby i zabawa.

Grudzień

 1. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 2. Mikołajki, Dzień Anioła (6. 12).
 3. Włączenie się do świątecznej akcji charytatywnej.
 4. Uroczyste wigilie klasowe.
 5. Konkurs na świąteczny stroik lub pocztówkę.

Styczeń

 1. Posumowanie konkursu na najładniejszy zeszyt.
 2. Podsumowanie I semestru – apel – wręczenie dyplomów najlepszym uczniom.
 3. Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Luty

 1. Karnawałowy bal maskowy.
 2. Konkurs plastyczny – „Nasza piękna zima”.
 3. Walentynkowa poczta.
 4. Dzień szalika
 5. Tłusty czwartek – dyskoteka.

Marzec

 1. Dzień Kobiet / Dzień Spódniczki.
 2. Powitanie wiosny.
 3. Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego – plakaty.
 4. Dzień piżamy (31.03).

Kwiecień

 1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – wycieczka do biblioteki publicznej.
 2. Wielkanoc –  wykonanie gazetki.
 3. Dzień Ziemi – pogadanki, plakaty.
 4. Dzień z wesołą kanapką.

Maj

 1. Majowe święta – – włączenie się uczniów klasy I do uroczystego apelu, wykonanie gazetki.
 2. Klasowe pieśni patriotyczne.
 3. Klasowy Dzień Rodzinki.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

 


rok szkolny 2021/2022

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (klas IV-VIII): p. Agnieszka Kwasiborska, p. Jolanta Szynkiewicz

opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego (klas I-III): p. Jolanta Pul

Samorząd Uczniowski tworzą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły z prezydium na czele:

 • Emilia Carewicz – klasa 8 
 • Amelia Kukisz – klasa 8
 • Agnieszka Palacz – klasa 8
 • Magdalena Anikiej – klasa 8

Arkusz sprawozdawczy z pracy Samorządu Uczniowskiego

za  rok szkolny 2021/2022

przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w dniu 23.06.2022 r.

  Mały Samorząd Uczniowski

Wykonanie gazetek informacyjnych:

 • Witaj szkoło
 • Naszym Nauczycielom
 • Pamiętamy o zmarłych
 • Mikołajki
 • Życzenia świąteczne
 • Pamiętaj o  bezpieczeństwie w czasie ferii!
 • Walentynki – Poczta Walentynkowa
 • Dzień Kobiet
 • Witamy wiosnę
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Mamy
 • Bezpieczne wakacje

Zorganizowane akcje:

 • Czujemy się bezpiecznie. Bezpieczna droga do szkoły- spotkanie z policją.
 • Święto naszej Pani- wykonanie laurek. Program artystyczny przygotowany przez kl.3.
 • Akcja owoce w szkole. Dostarczanie uczniom codziennie świeżych owoców i warzyw.
 • Wspominamy naszych zmarłych. Wycieczka na cmentarze parafialne, zapalenie zniczy, modlitwa.
 • Patriotyzm wczoraj i dziś. Udział w obchodach odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Andrzejki. Zabawy i wróżby.
 • Mikołajki.
 • Świąteczne ozdoby- konkurs.
 • Bezpieczne ferie. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej.
 • Włączanie się do działań SU kl. 4- 8.
 • Poczta Walentynkowa.
 • Zabawa karnawałowa.
 • Gazeta Dzieci- udział w warsztatach.
 • Powitanie wiosny.
 • Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym- wiosenne nakrycie głowy.
 • Konkurs- Ozdoby wielkanocne.
 • Kiermasz wielkanocny- Pomoc Ukrainie.
 • Sprzątanie świata- Międzynarodowy Dzień Ziemi.
 • 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- udział w apelu.
 • Tydzień tolerancji i równości.
 • Dzień przyjaźni.
 • Dzień Dziecka- wycieczka do Parku Dinozaurów w Jurowcach.
 • Bezpieczne wakacje- spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej.
 • Wycieczka do Warszawy.

Wnioski do dalszej pracy opracowane na podstawie realizacji planu SU:

 • Dalsze inspirowanie uczniów do działania w przedsięwzięciach.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych.
 • Dalsza współpraca z SU klas IV-VI.
 • Kształtowanie u dzieci gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację.

Jolanta Pul

Samorząd Uczniowski klas 4-8

Zorganizowane akcje:

 • Dzień Kropki (15.IX)
 • Sprzątanie Świata. (17.IX) – Konkurs „Drugie życie śmieci”
 • Dzień piżamy (24.IX)
 • Dzień Chłopaka. (30.IX) – Dzień krawata
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.X) – klasa VIII
 • Święto dyni (30.X) – Wystawa ozdób z dyni
 • Dzień postaci z bajek (5 XI) – gazetka z cytatami
 • Udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.XI) – klasa V
 • Dzień życzliwości i pozdrowień (21.XI) – nagrywanie filmu – “Życzliwość – podaj dalej” 
 • Dzień Pluszowego Misia (25.XI)
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Udział w akcji “Murem za polskim mundurem” – wykonanie przypinek. (7.XII)
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10.XII)
 • Akcje przedświąteczne (XII) (Ubieranie klasowej choinki, Mikołajki, Dzień Anioła, Przystrajanie drzwi sali, Nagranie kolędy)
 • Dzień Wzorowego Ucznia
 •  Walentynki. (14.II)
 • Dzień naleśnika
 • Dzień Piegów. (1.III)
 • Dzień Kobiet.(8.III)
 • 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny.
 • Rocznica Zbrodni Katyńskiej– klasa VII
 • Święto patrona szkoły Elizy Orzeszkowej – klasa IV
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasa VI
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka
 • Wybór kandydatów do SU na rok szkolny 2022/2023
 • Uroczyste pożegnanie klasy 8 – klasa 7

Realizacja zadań pozaplanowych:

 • Akcja „Murem za polskim mundurem” – przygotowanie przypinek dla pracowników Straży Granicznej
 • Kiermasz Wielkanocny – loteria

Wnioski do dalszej pracy opracowane na podstawie realizacji planu SU:

 • Realizowanie  wszystkich działań zawartych w planie pracy SU.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas I-III SP
 • Rozbudzenie w uczniów ich kreatywności, zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami.
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności uczniów, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

Agnieszka Kwasiborska


Plany SU na maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przygotowanie apelu
 • przygotowanie gazetki ściennej poświęconej temu świętu, prezentacji na stronę szkoły
Klasa 6
 
 • Szacunek dla symboli narodowych – Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja – wykonanie gazetki okolicznościowej.
Mały SU

 


KONKURS !!!   –   „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Cele konkursu:

 • kontynuowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych
 • prezentacja ozdoby świątecznej, jako elementu uwzględniającego tradycje Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień manualnych i plastycznych dzieci
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy
 • uwrażliwienie uczniów do niesienia pomocy innym
 1. Konkurs jest organizowany przez SU kl. I- III przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach.
 2. Skierowany jest do uczniów klas I-III .
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ozdoby wielkanocnej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną ozdobę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 4. Pracę należy dostarczyć do jednego z wychowawców w terminie do 10.04.2022 r.
 5. Każda prezentowana ozdoba wielkanocna musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
 6. Propozycje ozdób wielkanocnych będą ocenianie pod względem:
 • opracowania ogólnego, doboru i wykorzystania materiałów
 • oryginalności i pomysłowości pracy
 • pracochłonności i estetyki wykonanej ozdoby
 • poziomu artystycznego wykonanej pracy
 • wkładu pracy i stopnia nawiązania do tradycji Świąt Wielkanocnych
 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu- wychowawców .
 2. Prace zostaną przekazane na kiermasz wielkanocny organizowany w dniu 11.o4.2022 r.  w szkole na pomoc dzieciom z Ukrainy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10.04.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Jolanta Pul


Plany SU na kwiecień

Apele:

   
Rocznica Zbrodni Katyńskiej uczniowie klasy 7  
Święto patrona szkoły Elizy Orzeszkowej uczniowie klasy 4  

Akcje:

   

Dzień bez plecaka       Dzień zabawnych kapci

1 kwietnia  
Kiermasz Wielkanocny 11 kwietnia  
Dzień kolorowych kapeluszy  
Tydzień tolerancji przygotowany przez Mały Samorząd Uczniowski  

Plany SU na WIOSNĘ są AMBITNE (jak zawsze)

8 MARZEC – Dzień spódnicy i czerwonych ust
A w przyszłości

16, 17, 18 marca – Rusz głową na WIOSNĘ (plan się tworzy)

Witamy  WIOSNĘ kolorowo

Pierwszy Dzień WIOSNY WIOSNY

Każda klasa ubiera się w stroje z wylosowanej epoki.

 • Klasa 1 – lata 80
 • Klasa 2 – lata 60
 • Klasa 3 – lata 20
 • Klasa 4 – lata 90
 • Klasa 5 – wiek XIX
 • Klasa 6 – rok 2000 +
 • Klasa 7 – lata 30
 • Klasa 8 – lata 70

W pozostałe dni tygodnia:

 • Wtorek – czerwony i różowy
 • Środa  – niebieski i fioletowy
 • Czwartek – zielony i żółty
 • Piątek – na kolorowo (bez białego, czarnego i szarego)

Mały Samorząd klas 1-3 proponuje
 • Dzień Kobiet – przygotowanie gazetki okolicznościowej
 • Witamy wiosnę – przygotowanie gazetki okolicznościowej
 • Wiosna w piosence – konkurs piosenek o tematyce wiosennej
 • Dzień zdrowego odżywiania- zdrowe śniadanie w szkole

Plany SU na marzec

  Samorząd klas 4-8 proponuje
Dzień Piegów (1.III)
 • Pokazujemy piegi
Dzień Kobiet(8.III)
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
 • Życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole,
 • Zorganizowanie przez chłopców niespodzianek dla pań i koleżanek w swoich klasach
 • Dzień spódnicy
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny (poniedziałek)
 • Zaplanowanie Dnia Wiosny
 • Gazetka okolicznościowa

Plany SU na luty

14 lutego -Walentynki
 • Walentynkowa Poczta
 • Walentynkowa FotoBudka

24 lutego – Dzień Naleśnika, Pączkobranie, Bal Karnawałowy
 • Wymieniamy się przepisami na najlepsze naleśniki i pączki
 • Urządzamy w klasach 5-8 zdalne naleśnikowe śniadanie
 • Poznajemy tradycje Pancake Day w Wielkiej Brytanii
 • Prezentujemy słodkości z okazji Tłustego Czwartku
 • Bawimy się na Balu Karnawałowym (klasy 1-3)


Podsumowanie pracy Samorządów Uczniowskich w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

Zrealizowane zadania Małego Samorządu Uczniowskiego

 • Wykonanie gazetek informacyjnych: Witaj szkoło, Naszym Nauczycielom, Pamiętamy o zmarłych, Mikołajki, Życzenia świąteczne, Pamiętaj o  bezpieczeństwie w czasie ferii!
 • Czujemy się bezpiecznie. Bezpieczna droga do szkoły- spotkanie z policją.
 • Święto naszej Pani- wykonanie laurek. Program artystyczny przygotowany przez kl.3.
 • Akcja owoce w szkole. Dostarczanie uczniom codziennie świeżych owoców i warzyw.
 • Wspominamy naszych zmarłych. Wycieczka na cmentarze parafialne, zapalenie zniczy, modlitwa.
 • Patriotyzm wczoraj i dziś. Udział w obchodach odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Andrzejki. Zabawy i wróżby.
 • Mikołajki.
 • Świąteczne ozdoby- konkurs.
 • Bezpieczne ferie. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej.
 • Włączanie się do działań SU kl. 4- 8.
Zrealizowane zadania Samorządu Uczniowskiego klas 4-8
 • Dzień Kropki (15. IX).
 • Sprzątanie Świata. (17. IX) – Konkurs „Drugie życie śmieci”.
 • Dzień piżamy (24. IX).
 • Dzień Chłopaka. (30. IX) – Dzień krawata.
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14. X) – klasa VIII.
 • Święto dyni (30. X) – Wystawa ozdób z dyni.
 • Dzień postaci z bajek (5. XI) – gazetka z cytatami.
 • Udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11. XI) – klasa V.
 • Dzień życzliwości i pozdrowień (21.XI) – nagrywanie filmu – “Życzliwość – podaj dalej”.
 • Dzień Pluszowego Misia (25.XI).
 • Udział w akcji „Góra grosza”.
 • Udział w akcji “Murem za polskim mundurem” – wykonanie przypinek. (7. XII).
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10. XII).
 • Akcje przedświąteczne (XII):  Ubieranie klasowej choinki,  Mikołajki, Dzień Anioła, Przystrajanie drzwi sali, Nagranie kolędy.
 • Dzień Wzorowego Ucznia.

Plany SU na styczeń

Dzień Bałwana (18.I)  Drugie urodziny Bałwana


Plany SU na grudzień

Tydzień 29.11 – 3. 12.
 • W tym tygodniu każda klasa ma ubrać klasową choinkę lub wykonać stroik świąteczny.
Tydzień 6.12 – 10.12.
 • Każda klasa organizuje klasowe Mikołajki.
6. 12.2021 (poniedziałek)
 • Mikołajki i dzień Anioła – stosowne przebrania.
10.12.2021 (piątek)
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – gazetka
Tydzień 13.12 -17.12.
 • Każda klasa przystraja zimowo, świątecznie drzwi swojej sali od strony korytarza.
Tydzień 20.12 – 22.12
 • Każda klasa nagrywa kolędę.

Plany SU na listopad

Dzień postaci z bajek (5 XI)
 • przebieramy się za postacie z bajek
 • przygotowanie cytatów z bajek
Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.XI)
 • przygotowanie apelu przez uczniów klasy 5
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej, prezentacji na stronę szkoły
Dzień życzliwości i pozdrowień (19.XI)
 • gazetka
 • film „ Życzliwość – podaj dalej”
Dzień Pluszowego Misia (25.XI)
 •  przyniesienie do szkoły pluszaków

Plany SU na październik

Konsultacje Strategii RP na rzecz młodego pokolenia (5.X)
 • bierzemy udział w konsultacjach za pośrednictwem platformy do wideokonferencji
Dzień Edukacji Narodowej (14.X)
 • apel przygotowany przez uczniów klasy 8
 • przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
Święto dyni (30.X)
 • wystawa ozdób z dyni

Plany SU na wrzesień

Dzień Kropki (15.IX)
 • jesteśmy ubrani w kropeczki
Sprzątanie Świata. (17.IX) 
 • konkurs „Drugie życie śmieci”
Dzień piżamy (24.IX)
 • obowiązkowo piżamowo
Dzień Chłopaka. (30.IX)
 • krawat to element naszego stroju

Konkurs „Drugie życie śmieci”

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno – technicznym.
 • Zadaniem uczestników jest stworzenie dowolnej pracy przestrzennej z użyciem surowców wtórnych (kartony, butelki, plastikowe kubeczki, nakrętki itp.).
 • Konkurs zorganizowany jest z okazji międzynarodowej akcji ,,Sprzątanie świata” .
 • Termin konkursu: do 20 września (poniedziałek)
 • Prace należy zostawić w bibliotece szkolnej u pani Joli.
 • Każda praca powinna zawierać karteczkę na której zapisane jest imię, klasa ucznia oraz temat jego pracy (np.: Alicja L. klasa 8 ,,Kotek z butelki”)
Cele:
 • promowanie wśród uczniów idei powtórnego wykorzystywania odpadów
 • rozwój umiejętności plastycznych
 • zwiększanie świadomości ekologicznej
 • rozwój kreatywności i twórcze wykorzystanie surowców wtórnych
Kryteria oceny
 • Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni zwycięzców
 • Jury oceniać będzie: pomysłowość , kreatywność i wykorzystanie surowców wtórnych w pracy
Nagrody
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i pochwały a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy
 • Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach  działa na podstawie statutu szkoły oraz art. 55 ustawy o systemie oświaty. 

Samorząd uczniowski angażuje się w wile spraw szkolnych i przekazuje swoją opinię na ich temat. Uczniowie biorą udział w organizacji akcji charytatywnych, dyskotek szkolnych i innych atrakcji, takich jak: poczta walentynkowa, dzień chłopaka, mikołajki czy dzień sportu. 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

W zebraniach samorządu biorą udział uczniowie, którzy zostali wybrani na klasowych przedstawicieli samorządu.

Główne cele działalności samorządu:

 • budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

Założenia samorządu uczniowskiego:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

rok szkolny 2020/2021


Działania SU w maju

Wszystkim, którzy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego życzymy Radosnych Świąt

Majowe Święta – Święto Pracy, Święto Flagi, Rocznica  uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej
Klasa 6
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

(08.05 – sobota, 10.05 – poniedziałek)

 • gazetka okolicznościowa
SU, biblioteka
Światowy Dzień Bez Papierosa i Światowy Dzień Rzucania Palenia

(31.05 – poniedziałek)

 • Kampania społecznościowa (plakaty, ulotki)
Pedagog, świetlica, wychowawcy, nauczyciele

Działania SU w kwietniu


Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • przygotowanie gazetki i prezentacji multimedialnej
Klasa 7
Święto patrona szkoły Elizy Orzeszkowej
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej i prezentacji multimedialnej
Klasa 4
Dzień Ziemi (22.04 – czwartek)
 • gazetka okolicznościowa
SU

 Działania SU w marcu

W dalszym ciągu propagujemy działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2021.

 Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

– 8 i 10 marca

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym,
 •  życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole,
 • zorganizowanie przez chłopców niespodzianek dla pań i koleżanek w swoich klasach
SU

Pamiętajmy o życzeniach

Pierwszy Dzień Wiosny (21.03 – niedziela, 22.03 – poniedziałek)

Dzień Kolorowych Skarpetek 

 • gazetka okolicznościowa,
 • ubieramy kolorowe skarpetki, jako znak solidarności z osobami z zespołem Downa
SU, uczniowie, nauczyciele

Działania SU w lutym

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego – 12 lutego 2021

(obchody trwają cały luty i marzec)

 • zgodnie ze zgłoszeniem do organizatora

nauczyciele informatyki, wychowawcy

Walentynki dniem pozytywnych uczuć (14.02 – 15.02 – poniedziałek)

        „Dzień Pozytywnych Uczuć”

 • gazetka ścienna
 • przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną
SU

Dzień Kolorów (24.02 – środa)

 • losowanie kolorów przez poszczególne klasy
SU, wychowawcy, uczniowie

Działania SU w styczniu

Bal karnawałowy
 • konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy
SU
Podsumowanie I półrocza

Dzień Wzorowego Ucznia

 • podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych za I semestrze
 • zebranie spostrzeżeń i sugestii do pracy na II półrocze.
SU

Działania SU w grudniu

Mikołajki
 • organizacja Mikołajek w klasach
 • Mój wymarzony prezent to…
Uczniowie, wychowawcy
Wigilia szkolna
 • organizacja wigilii klasowych
 • Tradycje Bożego Narodzenia w naszych domach
Uczniowie, wychowawcy

Działania SU w listopadzie

Wszystkich Świętych Tym, którzy odeszli…

W listopadzie odwiedzamy groby naszych bliskich. Pamiętajmy też o grobach opuszczonych, zaniedbanych

 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości Gazetka okolicznościowa, prezentacja multimedialna… Klasa 5
Dzień Piżamy (18.11 – środa) Przebieramy się w piżamy SU, wychowawcy, uczniowie
Dzień życzliwości i pozdrowień (21.11 – sobota), w naszej szkole 23.11 (poniedziałek) Kolor żółty – ubieramy się z żółtym akcentem SU, wychowawcy, uczniowie, nauczyciele
Dzień Buraka (24.11 – wtorek) Kolor czerwony – ubieramy się z „buraczkowym” akcentem SU, wychowawcy, uczniowie, nauczyciele
 

Plan Pracy Małego Samorządu

Plan Pracy Samorządu klas 4-8