Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach  działa na podstawie statutu szkoły oraz art. 55 ustawy o systemie oświaty. 

Samorząd uczniowski angażuje się w wile spraw szkolnych i przekazuje swoją opinię na ich temat. Uczniowie biorą udział w organizacji akcji charytatywnych, dyskotek szkolnych i innych atrakcji, takich jak: poczta walentynkowa, dzień chłopaka, mikołajki czy dzień sportu. 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

W zebraniach samorządu biorą udział uczniowie, którzy zostali wybrani na klasowych przedstawicieli samorządu.

Główne cele działalności samorządu:

  • budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

Założenia samorządu uczniowskiego:

  • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów obowiązują- cych w życiu społecznym;

 

Plan Pracy Małego Samorządu

Plan Pracy Samorządu klas 4-8