Opłaty za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie w czerwcu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   56,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   63,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   68,04 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   10,58 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.06.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


Odpłatność za wyżywienie w maju:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-7:   52,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 8: 64,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   72,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   77,76 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.05.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w kwietniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   80,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   90,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   97,20 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   15,12 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.04.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


Odpłatność za wyżywienie w marcu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   76,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   85,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   92,34 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   14,36 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.03.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


Odpłatność za wyżywienie w lutym:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   76,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   85,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   92,34 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   14,36 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.02.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w styczniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   52,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   58,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   63,18 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   9,83 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.01.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015

 

 


 

Odpłatność za wyżywienie w grudniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   64,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   72,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   77,76 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.12.2023 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w listopadzie:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   84,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   94,50 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   15,88 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.11.2023 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015

 

 


 

Odpłatność za wyżywienie w październiku:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   88,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   99,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   106,92 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   16,63 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.10.2023 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie we wrześniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   76,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   85,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   92,34 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   14,36 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.09.2023 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 
Odpłatność za wyżywienie w czerwcu:
 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   56,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   63,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   68,04 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   10,58 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.06.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: maj 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w maju:
 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   68,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   76,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   82,62 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,85 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.05.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: kwiecień 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 
 
 
Odpłatność za wyżywienie w kwietniu:
 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   60,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   67,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   72,90 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   11,34 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.04.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: marzec 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015

               

 

Odpłatność za wyżywienie w marcu:
 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   92,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   103,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   111,78 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   17,39 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.02.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: luty 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w lutym:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   68,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   76,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   82,62 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,85 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.02.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: styczeń 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015

 


Odpłatność za wyżywienie w styczniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   52,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   58,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   63,18 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   9,83 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.01.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu grudzień 2022, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady tel. 857228015


 

Odpłatność za wyżywienie w grudniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   64,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   72,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   77,76 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.12.2022 r.


Odpłatność za wyżywienie w listopadzie:Naleśniki na maślance - ILoveBake.pl

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   80,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   90,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   97,20 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   15,12 zł

      

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.11.2022 r.


Odpłatność za wyżywienie w październiku                

          

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   76,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   85,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   92,34 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   14,36 zł

      Osoby, które zgłaszały nieobecności w m-cu: WRZESIEŃ, proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty z  intendentem – tel. 85 7228015

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.10.2022 r.

  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   84,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   94,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   102,06 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   15,88 zł

      

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.09.2022 r.


Płatności za wyżywienie w roku szkolnym 2022/2023

 • Koszt obiadu  ucznia wynosi 4,00 zł
 • Koszt obiadu  nauczyciela/pracownika obsługi i administracji (zwiększony o podatek VAT) wynosi 4,50 zł/ + VAT
 • Koszt śniadania  ucznia wynosi 2,00 zł
 • Koszt podwieczorku  ucznia wynosi 1,50 zł

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto: Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030.
 2. W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka
 3. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
 4. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015)
 6. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015) najpóźniej do godziny 7.00 danego dnia.
 7. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 8. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.


 •  
 • Odpłatność za wyżywienie w czerwcu:
 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   45,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   52,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   56,70 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   11,34 zł
 •                Osoby, które zgłaszały nieobecności w m-cu: MAJ, proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty z  intendentem – tel. 85 7228015
 • WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.06.2022 r.

 

WPŁATY dokonujemy od 1 maja –  NIE WCZEŚNIEJ Odpłatność za wyżywienie w maju:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   51,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   59,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   64,26 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,85 zł

               Osoby, które zgłaszały nieobecności w m-cu: KWIECIEŃ, proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty z  intendentem – tel. 85 7228015

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.05.2022 r.


 

Odpłatność za wyżywienie w kwietniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   48,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   56,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   60,48 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

               Osoby, które zgłaszały nieobecności w m-cu: MARCU, proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty z  intendentem – tel. 85 7228015

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.04.2022 r.


 

Odpłatność za wyżywienie w marcu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   69,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   80,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   86,94 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   17,39 zł

               Osoby, które zgłaszały nieobecności w m-cu: LUTY, proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty z  intendentem – tel. 85 7228015

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.03.2022 r.


Odpłatność za wyżywienie w lutym:


 • pełny obiad – uczniowie klasy 1:    36,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klas 2-4:   48,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klas 5-8 – 18 zł 
 • pełny obiad – nauczyciele:   56,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   60,48 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

 

Osoby które zgłaszały nieobecności w m-cu: STYCZEŃ proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty  z    intendentem – tel. 85 7228015

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.02.2022 r.

Odpłatność za wyżywienie w styczniu:

 • pełny obiad – uczniowie klasy 1-2 i klas 4-8:    21,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 3:   18,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele:   35,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   37,80 zł
 • zupa – pracownicy szkoły:   7,56 zł

Osoby które zgłaszały nieobecności w m-cu: grudzień proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty  z    intendentem – tel. 85 7228015

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.01.2022 r.


Odpłatność za wyżywienie w miesiącu grudniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-4 i klas 6-8:    48,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 5:      30,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 56,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 60,48 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 12,10 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.12.2021 r.

Odpłatność za wyżywienie – listopad 2021


Odpłatność za wyżywienie w miesiącu listopadzie:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-6 i klasy 8:  57,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 7:    39,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 66,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 71,82 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 14,36 zł

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.11.2021 r.


Odpłatność za wyżywienie – październik 2021

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu październiku:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8 : 60,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 70,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 75,60 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 15,20 zł

             WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.10.2021 r.

 


Odpłatność za wyżywienie – wrzesień 2021

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu wrześniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8 : 63,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 73,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 79,38 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 15,88 zł

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY 2021-2022

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto: Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030.
 2. W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka
 3. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
 4. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015)
 6. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015) najpóźniej do godziny 7.00 danego dnia.
 7. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 8. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.Odpłatność za wyżywienie w czerwcu 2021

uczniowie klas   – 48 zł

nauczyciele  – 56 zł

pracownicy – pełny obiad –  56 zł + 4,48 VAT = 60,48 zł

 zupa –  12,10 zł


 

 

Odpłatność za wyżywienie w maju 2021

uczniowie klasy 1 i 2 – 30 zł

uczniowie klasy 3 – 27 zł

uczniowie klasy 4 i klasy 6 –   9,00 zł

uczniowie klasy 5, klasy 7 i klasy 8 –  18,00 zł 

                             

 

 


Odpłatność za wyżywienie w marcu 2021

uczniowie klas 1-3  – 69 zł

nauczyciele  – 80,50 zł

pracownicy – pełny obiad –  80, 50 zł + 6,44 VAT = 86,94 zł

 zupa – 16,10 zł + 1,29 VAT = 17,39 zł

 


Odpłatność za wyżywienie w lutym 2021

uczniowie klas 1-3  – 60 zł

nauczyciele  – 70 zł

pracownicy – 70, 00,- + 5,60 VAT = 75,60 zł

 

 

 


   Odpłatność za obiady w styczniu 2021

uczniowie klas 1-3 – 30 zł

nauczyciele – 35 zł

pracownicy – 35 zł- + 2,80 zł  VAT = 37,80 zł