Biblioteka

Biblioteka

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

Każda klasa wypożycza i zwraca książki w określonym dniu tygodnia i w wyznaczonym czasie:

poniedziałek:   

9.45 – 10.45  klasa 1

10.45 – 12.45  klasa 4

wtorek:

9.00 – 10.00 klasy 2

10.00– 14.00 klasy 8

środa:

8. 45 – 9.45 klasy 3

9.45 – 12.45 klasa 5

czwartek:

8. 00 – 10.00 klasa 6

10.00 – 13.00 klasa 7

piątek:

9.45– 12.45 – odbiór książek rezerwowanych poprzez telefon  (nr tel. 504 132 095 )

 1. W określonych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur bądź dowolnego zestawu książek potrzebnych w procesie edukacyjnym za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka zwiększa liczbę jednorazowo wypożyczanych książek do trzech.
 3. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie grupowania się dzieci w lokalu biblioteki, czytelni i korytarzu.
 4. Pozostałe zadania biblioteki nie ulegają zmianie.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Obowiązki czytelników:

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):                                                                                                              a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika)
 5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 6. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta.

Obowiązki bibliotekarza:

 1. Pracownik bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownik prowadzo prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownik dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.       8.00 – 9.00  
2.   9.00 – 10.00 8.45 – 9.45 9.00 – 10.00  
3. 9.45 – 10.45 10.00 – 11.00 9.45 – 10.45 10.00 – 11.00 9.45 – 10.45
4. 10.45 – 11.45 11.00 – 12.00 10.45 – 11.45 11.00 – 12.00 10.45 – 11.45
5. 11.45 – 12.45 12.00 – 13.00 11.45 – 12.45 12.00 – 13.00 11.45 – 12.45
6   13.00 – 14.00