Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Zarząd Rady Rodziców

 Pani Natalia Godlewska – przewodnicząca

Pani Paulina Kułakowska – zastępca przewodniczącej

Pani Anna Kuryło – skarbnik

Pani Joanna Bieszczad – sekretarz (przedstawiciel Przedszkola)


Rada Rodziców ustaliła wysokość DOBROWOLNEJ składki  na cele statutowe  – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR można:

 • wpłacić do wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby
 • przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)


Przedstawiciele Rady Rodziców:

 • Małgorzata Jankowska – grupa maluchy
 • Katarzyna Palacz – grupa starszaki
 • Joanna Bieszczad – oddział przedszkolny
 • Jolanta Karwel – klasa 1
 • Marlena Antoniuk – klasa 2
 • Anna Kuryło – klasa 3
 • Elżbieta Kołnacka – klasa 4
 • Justyna Woronowicz – klasa 5
 • Natalia Godlewska – klasa 6
 • Paulina Kułakowska – klasa 7
 • Natalia Godlewska – klasa 8
Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Zarząd Rady Rodziców

 Pani Natalia Godlewska – przewodnicząca

Pani Anna Kuryło – zastępca przewodniczącej

Pani Małgorzata Jankowska – skarbnik

Pani Paulina Kułakowska – sekretarz 

 


Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki na cele statutowe w naszej szkole – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR można:

 • wpłacić do wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby
 • przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)


Przedstawiciele Rady Rodziców:

 1. Agnieszka Możejko – grupa maluchy
 2. Aneta Szczęsnowicz – grupa starszaki
 3. Jolanta Karwel – oddział przedszkolny
 4. Ewelina Wasilewska – klasa 1
 5. Anna Kuryło – klasa 2
 6. Marta Chalecka – klasa 3
 7. Justyna Woronowicz – klasa 4
 8. Justyna Dondziło – klasa 5
 9. Paulina Kułakowska – klasa 6
 10. Natalia Godlewska – klasa 7
 11. Małgorzata Jankowska – klasa 8

Zapis ze Statutu Szkoły:

 • 65. Rada Rodziców.
 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. W szkole tworzy się jedną Radę Rodziców w skład której wchodzą przedstawiciele szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły.
 4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zarząd Rady Rodziców

Pani Natalia Godlewska – przewodnicząca

Pani Anna Kuryło – zastępca przewodniczącej

Pani Małgorzata Jankowska – skarbnik

Pani Paulina Kułakowska – sekretarz 

Komisja Rewizyjna
Pani Joanna Bielska 
Pani Justyna Dondziło
Pani Katarzyna Karpuk
 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w naszej szkole – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR należy

 • wpłacić do wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby
 • przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Pan Mariusz Stefanowicz 

Pani Małgorzata Jankowska

Pani Natalia Godlewska

Pani Anna Kuryło 

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w naszej szkole – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR należy przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)