Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Pan Mariusz Stefanowicz 

Pani Małgorzata Jankowska

Pani Natalia Godlewska

Pani Anna Kuryło