Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zarząd Rady Rodziców

Pani Natalia Godlewska – przewodnicząca

Pani Anna Kuryło – zastępca przewodniczącej

Pani Małgorzata Jankowska – skarbnik

Pani Paulina Kułakowska – sekretarz 

Komisja Rewizyjna
Pani Joanna Bielska 
Pani Justyna Dondziło
Pani Katarzyna Karpuk
 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w naszej szkole – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR należy

  • wpłacić do wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby
  • przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Pan Mariusz Stefanowicz 

Pani Małgorzata Jankowska

Pani Natalia Godlewska

Pani Anna Kuryło 

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w naszej szkole – składka  wynosi 40 zł,

Składkę na RR należy przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)