Opieka zdrowotna

rok szkolny 2023/2024


GODZINY OTWARCIA GABINETU PIELĘGNIARKI 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 10:00


 


8:00 – 10:00


 


8:00 – 10:00


Opiekę medyczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pani Iwona Kalinowska w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej medycyny szkolnej.


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Opiekę stomatologiczną realizuje,  zgodnie z art. 7 ust. 4 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna “DENTIK”

ul. Wojska Polskiego 4
16-120 Krynki
tel: 504 065 782

Plan pracy pielęgniarki szkolnej 2022/2023

 1. Kompletowanie dokumentacji uczniów.
 2. Zebranie informacji pisemnych o uczniach – wnioski bilansowe uczniów klas pierwszych.
 3. Identyfikacja problemów zdrowotnych uczniów.
 4. Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego i bezpieczeństwa szkoły.
 5. Kontrola higieny organizacji nauczania.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy.
 7. Promocja zdrowia.
 8. Wywiady środowiskowe.
 9. Testy przesiewowe uczniów.
 10. Badania bilansowe uczniów.
 11. Opieka indywidualna nad uczniami z problemami szkolnymi, społecznymi i zdrowotnymi.
 12. Wypełnianie kart kwalifikacyjnych na obozy i kolonie.
 13. Analiza absencji szkolnej i na lekcjach wychowanie fizycznego.
 14. Wykonanie testów przesiewowych w klasach trzecich i ich interpretacja.  
 15. Grupowa profilaktyka próchnicy zębów w klasach I – VI.
 16. Szczepienia ochronne.

rok szkolny 2021/2022

Bezpłatna opieka stomatologiczna twojego dziecka

Szanowni Rodzice!

Dnia 11 i 13 kwietnia dzieci i uczniowie naszej szkoły będą mogły skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz leczenia zębów Państwa dzieci. Dentobus ustawiony na placu szkolnym będzie świadczył usługi stomatologiczne  w czasie pobytu dziecka w szkole zgodnie z ustalonym harmonogramem.

11 kwietnia – zapraszamy uczniów SP

13 kwietnia – zapraszamy Przedszkolaków


 

GODZINY OTWARCIA GABINETU PIELĘGNIARKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8:00 – 10:00


8:00 – 10:00


8:00 – 10:00


8:00 – 10:00


8:00 – 10:00


Opiekę medyczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pani Wiesława Onoszko

w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej medycyny szkolnej.

DENTOBUS

Bezpłatna opieka stomatologiczna twojego dziecka

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, informujemy, że dnia 15 października i  28 października 2020 r. przy szkole będzie zaparkowany dentobus. Dentobus będzie świadczył usługi w ramach opieki stomatologicznej nad uczniami.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz leczenia zębów Państwa dzieci.

Dentobus będzie przyjeżdżał na plac szkolny w czasie pobytu dziecka w szkole zgodnie z ustalonym harmonogramem. Lekarz dentysta za Państwa zgodą będzie wykonywał świadczenia profilaktyczne, lakierowanie przeciwpróchnicowe, badania kontrolne oraz leczenie zębów.

Aby dziecko mogło skorzystać z tej opieki prosimy o podpisanie zgody na wykonywanie procedur medycznych w DENTOBUSIE oraz przekazanie jej dyrektorowi szkoły.