Szkoła – procedura bezpieczeństwa

Prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa 

w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła Podstawowa w Krynkach 

  1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji.
  2. Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku w wyznaczonych godzinach.
  3. Odbieranie dzieci klas 1-3 odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, zgodnie z planem lekcji, ale nie wcześniej.
  4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową od godziny 7.00.
  5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (miesiąc: wrzesień), rodzic może wejść do budynku szkoły (z wyłączeniem sali zajęć).
  6. Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonych godzinach:
  • 11.15 – 11.30 – klasy 1 – 3 
  • od 11.30 do 11.50 – klasy 4-8

Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej

  1. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy w wyznaczonych w deklaracji godzinach.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.