Egzamin ósmoklasisty – ważne informacje!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ważne informacje - Obrazek 2

23 maja br. (wtorek) – język polski,  godz. 9.00   (czas trwania 120 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem wydłużony do 180 minut)

24 maja br. (środa) – matematyka, godz. 9.00  (czas trwania 100 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem wydłużony do 150 minut)

25 maja br. (czwartek) – język angielski, język rosyjski,  godz. 9.00 (czas trwania 90 minutdla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem wydłużony do 135 minut)

Organizacja dni, podczas których uczniowie piszą egzamin ósmoklasisty

(Informacje dla uczniów kl. VIII)

 • OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY SZKOLNY
 • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Uczniowie wchodzą na teren szkoły o godz. 8.30  przechodzą pod wyznaczone sale zgodnie z listą uczniów przystępujących do egzaminu.

O godzinie 8.45  zdający:

 • wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście zdających przedstawiając dokument tożsamości (ważna legitymacja szkolna) i odbierają od członków zespołu nadzorującego przygotowane przez OKE naklejki kodujące.
 • losują numer stolika i zajmują miejsce przy stoliku, którego numer wylosowali.
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: co najmniej 2 długopisy z czarnym tuszem (nie może być ścieralny), linijkę. (Linijkę uczniowie przynoszą na egzamin z matematyki).
 • Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów.
 • Egzamin zaczyna się punktualnie o godzinie 9.00. Uczniowie spóźniający się nie zostaną dopuszczeni do pisania. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego i nakleja naklejki kodowe, zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem!
 • W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 • Po skończonym egzaminie zdający udają się do domu.

3 lipca 2023 r. – Termin ogłoszenia wyników Egzaminu Ósmoklasisty.

6 lipca 2023 r. – Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023 są dostępne na stronie internetowej – cke.gov.pl