Wycieczka do Placówki Straży Granicznej w Krynkach

15 maja 2023 roku przedszkolaki i uczniowie klas I-III  wraz z wychowawcami i opiekunkami odwiedzili Placówkę Straży Granicznej  w Krynkach. Z okazji Święta Straży Granicznej złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom  Placówki.

Dzieci uczestniczyły w pogadance na temat funkcjonowania placówki oraz zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez mundurowych. Małym gościom zaprezentowano sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy państwowej: kamizelki ostrzegawcze, kuloodporne i taktyczne, kajdanki, lornetki, latarki oraz sprzęt transportowy na co dzień używany w służbie. Dzieci mogły zobaczyć i założyć poszczególne elementy umundurowania, a także wsiąść do pojazdu służbowego.

Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną frajdę i poszerzyła ich  wiedzę na temat preorientacji zawodowej.

Przesyłamy wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania

Komendantowi i Funkcjonariuszom Straży Granicznej w Krynkach.