Dziękujemy za życzenia!

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane dowody życzliwości i sympatii przesłane „drogą mailową, telefoniczną, listowną” skierowane do Nauczycieli i Pracowników Oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Dobre słowa są plastrem miodu,
słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.

Księga Przysłów (Prz 16,24)