23 października 2020 r. – dzień wolny dyrektorski

W związku z szczególną sytuacją epidemiczną ustalam dzień 23 października 2020 roku

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia dzieciom klas I-III, których  oboje rodzice pracują, opiekę świetlicową.

Dyrektor Szkoły – Anna Tomulewicz