Zebrania z Rodzicami Uczniów klas 1-8 oraz indywidualne konsultacje z Nauczycielami

Serdecznie zapraszam Rodziców uczniów klas 1-8 SP na spotkania  z Wychowawcami klas

oraz indywidualne konsultacje z Nauczycielami.

  • Dnia 17 maja 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00-17.30 odbędą się zebrania online z Wychowawcami klas.
  • Dnia 18 maja (wtorek) w godz. 16:00-17:30 odbędą się indywidualne konsultacje online z Nauczycielami.

W celu umówienia spotkania, Rodzice zainteresowani indywidualną rozmową z Nauczycielem danego przedmiotu, proszeni są o kontakt z tym Nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poprzez wiadomość e-mail (adresy nauczycieli w zakładce KADRA). Indywidualny termin konsultacji zostanie zaproponowany przez Nauczyciela w odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Logowanie na spotkanie z Nauczycielem za pomocą uczniowskiego konta Google Classroom.

Godziny spotkania z Wychowawcami w dniu 17 maja 2021 r.

  • klasa 1 – 16.00
  • klasa 2 – 16.30 
  • klasa 3 – 16.30
  • klasa 4 – 17.00
  • klasa 5 – 17.00
  • klasa 6 – 17.30
  • klasa 7 – 17.30
  • klasa 8 – 17.30

dyrektor szkoły

Uczniowie! Wracamy do szkoły!

Drodzy Uczniowie!  Szanowni Rodzice!

Od 5 maja 2021 roku  (środa) klasy 1- 3 SP  funkcjonować będą w trybie stacjonarnym (w szkole).

Od 17 maja 2021 roku (poniedziałek) klasy 4-8 SP będą funkcjonować w trybie hybrydowym.

Tryb hybrydowy ma na celu zmniejszenie ilości dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły, zmniejszenie ilości uczniów w autobusach dowożących dzieci do szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. Uczniowie uczęszczać będą do szkoły co drugi tydzień. W dni pozostałe nauka będzie odbywać się zdalnie.

Harmonogram nauczania stacjonarnego klas 4-8 (w szkole)

Tydzień Klasa
17.05.2021 – 21.05.2021 klasa 5, klasa 7, klasa 8
24.05.2021 – 28.05.2021 klasa 4, klasa 6
od 25.05.2021 do 27.05.2021 dni wolne zgodnie z kalendarzem szkoły – egzamin ósmoklasisty

Od 31 maja  (poniedziałek) nauka stacjonarna we wszystkich szkołach !

Posiłki

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce. Dni nauki zdalnej zostaną automatycznie odpisane. Nie ma potrzeby zgłaszania nieobecności dzieci w dni nauki zdalnej. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej prosimy o zgłoszenie nieobecności w celu odpisu pod numerem 857228015

Dowozy

Dowozy dzieci do szkoły odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Świetlica

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W celu ewentualnej zmiany trybu, dni, w których odbywają się zajęcia indywidualne, prosimy o kontakt bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Majowe Święta

Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Tegoroczne uroczystości, z powodu pandemii, odbędą się według nieco innego scenariusza.  Prezentacja przygotowana nam przez uczniów klasy…

więcej…

Pamiętamy!

Pamiętamy! 25.04.1863 –  25.04.2021 Rok 1863 Pamiętasz, Ojczyzno moja, ten czas? Był wieczór, szliśmy przez las. Naszym pragnieniem wolność była, braterstwo, a nie powstańcza mogiła. Naszą winą była miłość do…

więcej…