Szkolna potańcówka

Dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego oraz pomocy technicznych: Filipa, Marka i Sławka – uczniów klasy 7, w czwartek 27.10.2022 r. w naszej szkole, odbyła się dyskoteka. Uczniowie  nie zawiedli…

więcej…