Dokumenty

Regulamin przewozu uczniów “do” i “z” ZSS w Krynkach

Regulamin przewozu uczniow do i z ZSS w Krynkach

 

Wniosek – korzystanie ze stołówki szkolnej

wniosek –  obiady


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Statut ZSS w Krynkach 

 

PRZELICZENIE % NA OCENY – ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

Przeliczenie % na oceny – zgodnie ze Statutem Szkoły

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura wydawania opinii o uczniu


PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

wniosek o zwolnienie z zajęć wf

oświadczenie rodzica


Regulamin dyskotek szkolnych

Regulamin dyskotek ZSS w Krynkach