Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Statut ZSS w Krynkach


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2021-2022


PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura wydawania opinii o uczniu