Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Statut ZSS w Krynkach


 

PRZELICZENIE % NA OCENY – ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

Przeliczenie % na oceny – zgodnie ze Statutem Szkoły


 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura wydawania opinii o uczniu


PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

wniosek o zwolnienie z zajęć wf

oświadczenie rodzica