Biblioteka

Rok szkolny 2023/2024Biblioteka szkolna – ZSO BRWINÓW

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska
 
Dysponujemy bogatym i ciekawym księgozbiorem. Co roku wzbogacamy naszą bibliotekę o nowe pozycje książkowe. 
Oferujemy między innymi:
 • lektury obowiązkowe
 • nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, kryminalnych i sensacyjnych,
 • klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcej,
 • poezję,
 • literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • najnowsze słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia,
 • najnowszą literaturę dotyczącą Polski i najbliższego regionu,
 • słowniki językowe
Bajka Terapeutyczna – czytaliśmy PRZEDSZKOLAKOM


Czytaliśmy seniorom “Małego Księcia”


Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Legenda o założeniu Krynek głosi, że królowa Jadwiga po wypiciu wody z Krynek pozbyła się uciążliwych bólów żołądka… niektórzy dodają, że wypiękniała… Uczniowie klasy 5 w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krynkach, tworzyli ilustracje do Legendy o założeniu Krynek.

Przed dawnymi laty bezkresnymi bezdrożami, wśród potężnych puszcz, od strony Grodna podążał orszak rycerzy z taborami. Z ilości taborów, blasku zbroi rycerzy oraz naładowanych wozów wynikało, że znaczny jegomość ze swoim dworem dość daleką ma podróż. Zbliżało się ku wieczorowi, gdy zmęczone konie wraz z ciężkimi wozami ugrzęzły w bagnie opodal przepływającej rzeczułki. Pomimo ponagleń woźniców oraz pomocy czeladzi, nie udało się do wieczora wyciągnąć taborów z bagna. Postanowiono urządzić obóz i rozbić namioty na przeciwległym brzegu rzeczułki, aby dać odpoczynek zmęczonym koniom, rycerstwu i czeladzi. W środku ustawiono najbardziej okazały namiot w którym miał odpoczywać Jaśnie Pan, zwany przez rycerzy księciem.

Wczesnym rankiem, aby ułatwić przeprawę, książę zarządził wykonanie prowizorycznego mostu, co w znacznym stopniu ułatwiło przeprawę. Jedne z najbardziej dostojnych dworzan, który towarzyszył stale księciu spytał go, czy spełnił prośbę królowej i zabrał ze sobą wodę z cudownego źródła na Litwie? Książę potwierdził wykonanie prośby, a po cichu zwrócił się do sługi, aby ten nabrał wody z pobliskiej krynicy.

Przybywszy do Krakowa książę podarował „cudowną wodę” królowej Jadwidze. I o dziwo bóle żołądka władczyni po kilku dniach ustąpiły. Jagiełło zdziwiony skutecznością leczniczą przywiezionej wody, przyległe do źródła ziemie ofiarował swemu najlepszemu słudze w dowód wdzięczności. Ten zaś przy źródłach założył osadę i na pamiątkę tego zdarzenia i bytności księcia nazwał ją Krynkami z racji, że w tym miejscu wytryskiwało kilkanaście źródeł – krynic.


Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


index_12GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

index_12

index_12

index_12

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.45 – 12.45 10.45 – 12.45 9.40 – 11.40 9.40 – 13.40 8.45 – 9.45
        10.45 – 12.45

index_12

index_12

index_12

 

Stan czytelnictwa zestawienie za I semestr 2023/2024
Klasa Liczba uczniów Liczba czytelników Liczba wypożyczeń Średnia na ucznia
I 13 13 13 1
II 23 23 26 1,1
III 21 21 182 8,6
IV 9 9 25 2,8
V 15 15 60 4
VI 19 19 46 2,4
VII 19 19 68 3,6
VIII 13 13 34 2,6

Wnioski do pracy:

 • zadbać o wzrost czytelnictwa,
 • podejmować działania aby wyzwolić u uczniów motywację do sięgania po lektury,
 • regularnie i systematycznie wymieniać przestarzały księgozbiór i w miarę możliwości uzupełniać literaturę dla dzieci i młodzieży,
 • kontynuować działania promujące rolę książki w życiu każdego człowieka (kiermasze, wystawy)

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

Cele główne:

 • Promowanie czytelnictwa, książek i bibliotek, technologii informacyjnej
 • Inspirowanie uczniów do rozwoju zainteresowań czytelniczych.
Zadania do realizacji Sposób realizacji
Rozwój edukacji i kultury czytelniczej, informacyjnej Porady indywidualne, rozmowy, lekcje biblioteczne
Wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów Lekcje biblioteczne
Działalność informacyjna w czytelni Porady bibliograficzne., rzeczowe, tekstowe
Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru pod kątem potrzeb czytelników i rozbudowy warsztaty informacyjno-bibliograficznego Zakupy książek, inne formy gromadzenia, prenumerata czasopism
Tworzenie opisów bibliograficznych książek i artykułów Katalogi, kartoteki
Popularyzowanie czytelnictwa. Rozwijanie zainteresowań literaturą piękną i popularnonaukową, poznawanie historii książek i bibliotek
 • Udział w Narodowym Czytaniu – Nad Niemnem – 08.09.2023r
 • Kiermasz książek
 • Organizacja Nocy Bibliotek ( październik)
 • Udział w akcji Międzynarodowa Przerwa na czytanie ( październik)
 • Organizacja gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.
 • Zorganizowanie „Maratonu czytania” z okazji Dnia Książki. ( 23.04)
 • Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (29.09)
 • Prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I – VIII i w oddziale  przedszkolnym
 • Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klq\asy I.
 • Escape room w bibliotece.
 • Murale lekturowe.
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – przygotowanie gazetki ściennej o tematyce bibliotecznej, oraz lekcji bibliotecznych . ( X)
 •  Dzień postaci z bajek – najciekawsze przebranie ( 05.10)
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Książki, Dnia Poezji, i innych adekwatnych świąt i rocznic
Wzbogacanie księgozbioru o nowe lektury Zakup książek
Współpraca z Biblioteką Publiczną Lekcje biblioteczne, imprezy czytelnicze
Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych, stanie czytelnictwa oraz organizowaniu przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych Rozmowa na temat przeczytanych książek, porady indywidualne, analiza statystyki czytelnictwa
Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego, popularnonaukowego Zakupy książek, podarowanie własnych bibliotece
Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat (z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów) Zajęcia biblioteczne, realizacja edukacji czytelniczej
Pomoc uczniom w doborze literatury Zestawienia bibliograficzne
Udostępnianie uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie lekcji (pomoc w ich odrabianiu) Kącik czytelniczy, porady bezpośrednie
Udział w różnych formach doskonalenia: konferencjach metodycznych, kursach, warsztatach Konferencje, wymiana doświadczeń, warsztaty, kursy
Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez tworzenie pomocy dydaktycznych Plansze dydaktyczne, materiały graficzne
Wzbogacanie metod aktywizujących w zakresie prowadzonych zajęć bibliotecznych Lekcje biblioteczne, konspekty lekcji, zajęcia przy komputerach
Organizowanie wystawek tematycznych i imprez bibliotecznych dotyczących ważnych wydarzeń kulturalnych, rocznic upamiętniających sławnych pisarzy, poetów, ludzi kultury itp. Wystawy i gazetki okolicznościowe, prezentacja książek,  głośne czytanie dzieciom,
Gromadzenie materiału na temat Krynek i regionu Wycinki z prasy, książki, prasa lokalna
Inspirowanie zainteresowania uczniów historią, kulturą i zabytkami Krynek Wycieczki, wystawy
Prowadzenie dziennika bibliotecznego oraz statystyk Wpis do dzienników, rejestr wypożyczeń
Opracowanie i ewidencja darmowych podręczników. Wpisanie do inwentarza biblioteki, regulamin, oświadczenia rodziców
Dbanie o wystrój i porządek w bibliotece  

 


Rok szkolny 2023/2023


 

Ruszamy z projektem – „Poszukuję ciekawych książek na półkach szkolnej biblioteki”

Pierwsza propozycja

 • Autor: Suzanne Collins
 • Tytuł: „Gregor i niedokończona przepowiednia”
 • Stron: 360
 • Recenzja:

Opowieść o zwykłym nastolatku, który pakuje się w niebezpieczeństwo, aby wypełnić swoje przeznaczenie – i odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach ojca – w ukrytym świecie pod Nowym Jorkiem.

Kiedy Gregor spada wraz z maleńką siostrą przez kratkę wentylacyjną nowojorskiego mieszkania, trafia do ponurego Podziemia. Ludzie żyją tam we względnej zgodzie z olbrzymimi pająkami, nietoperzami, karaluchami i szczurami, lecz ten niepewny pokój jest zagrożony.
Gregor nie chce brać udziału w podziemnym konflikcie. Chce tylko wrócić do domu. Gdy jednak się dowiaduje, że ma szansę odszukać zaginionego ojca, a dziwaczna przepowiednia wyznacza mu kluczową rolę w niepewnej przyszłości Podziemia, zdaje sobie sprawę, że to może być jedyny sposób rozwiązania największej tajemnicy w jego życiu. Nie wie jeszcze, że ta wyprawa na zawsze odmieni i jego, i Podziemie.

 • Opinia czytelnika:

Zaskoczyłem się pozytywnie ogromnym światem jaki został wykreowany przez autorkę oraz postaciami fantastycznymi, które pasują do tego klimatu. Książkę bardzo lekko i przyjemnie się czytam, bez zarzutu poleciłbym ją nastoletniemu czytelnikowi.

Wyzwanie czytelnicze przyjęte 🙂


Pasowanie na Czytelnika

W naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów klasy I i II. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, stali się prawdziwymi czytelnikami naszej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wyposażenia książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

 Stan czytelnictwa w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 (stan na 19.01.2022 r.)

klasa liczba uczniów liczba czytelników Liczba wypożyczeń Średnia na ucznia
1 21 21 25 1,19
2 9 9 15 1,66
3 16 16 32 2
4 20 20 51 2,55
5 21 21 51 2,42
6 14 14 38 2,71
7 25 25 67 2,68
8 21 21 76 3,61

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Obowiązki czytelników:

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):                                                                                                              a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika)
 5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 6. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta.

Obowiązki bibliotekarza:

 1. Pracownik bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownik prowadzo prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownik dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 

Rok szkolny 2020/2021


„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Otrzymaliśmy dotację  w kwocie 5 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej

W ramach programu zorganizowano wiele akcji promujących czytelnictwo i zakupiono wiele ciekawych książek.

Zrealizowaliśmy projekty:

Projekt – Lektura na scenie

W trakcie przygotowań  do realizacji jest szkolny spektakl teatralny oparty na motywach książki Antoine de Saint – Exupey „Mały Książę”. W ramach pracy nad spektaklem są realizowane cele i treści, m.in. praca nad wyrazem scenicznym, postawa aktorską, praca nad tworzeniem przedstawienia, scenografii teatralnej, kostiumów, wykonanie dekoracji. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów i wspiera rozwój czytelnictwa. Wprowadzenie tej formy pracy dostarcza szeregu sytuacji do wypowiadania się w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu, wnosi także  wiele radości i uśmiechu  w twórcza działalność młodzieży.

Akcja – Podziel się książką

Jest  to całoroczna akcja uwalniania przeczytanych i zapomnianych książek z regałów domowych. Dzięki współpracy z Fundacją „Przyjaciółka”, uczniom, rodzicom, osobom zaprzyjaźnionym pozyskaliśmy  dość liczny zbiór książek dla dzieci i młodzieży do biblioteki szkolnej. W ramach działań promujących i wspierających czytelnictwo wśród dzieci część książek została przekazana przez bibliotekę do świetlicy szkolnej i oddziału przedszkolnego grupy 6 – latków.

Kącik literacki  – Wiersze Wiktorii

Kącik literacki eksponujący twórczość Wiktorii –   pokazuje  zwiewny świat….. świat marzeń, przyrody, głębszych doznań, najsubtelniejszych uczuć uczennicy klasy VIII. Pokazuje on także uczniom, że dźwięk słowa poezja nie musi kojarzyć się z nudą, monotonią, niezrozumiałymi metaforami oraz to, że pisanie wierszy wymaga też nie lada odwagi, by ”przelać na papier” wszystkie swoje myśli w sposób delikatny i co ważne zrozumiały.

Mój ulubiony bohater książkowy – konkurs czytelniczo-plastyczny.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz talentów plastycznych uczniów. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką, której głównym tematem jest postać (człowiek, zwierzę, stworzenie itp.) z literatury (bajki, legendy, wiersza, opowiadania itp.). Przy ocenie pracy brane było pod uwagę: pomysłowość i staranność w przedstawieniu postaci, podobieństwo do literackiego wzoru, wkład pracy, samodzielność wykonania. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece.

Czytamy dzieciom – czytanie książek w bibliotece dla grup uczniów kl. 1-3.

Zgodnie z zamierzonymi działaniami co miesiąc czytamy książki  z uczniami klas 1-3 w bibliotece. Celem tego działania jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych, a także budowanie poczucia własnej wartości.

Wzbogaciliśmy księgozbiór o lektury szkolne uczniom klas 1-3:

 • Łukasz Wierzbicki – “Afryka Kazika”
 • Łukasz Wierzbicki – “Dziadek niedźwiadek”
 • Danuta Parlak – “Kapelusz pani Wrony”
 • Waldemar Cichoń – “Cukierku, ty łobuzie”
 • Agnieszka Frączek – “Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą”
 • Joanna Papuzińska – “Asiunia”
 • Barbara Kosmowska – “Dziewczynka z parku”
 • Janina Porazińska – “Pamiętnik czarnego noska”

Na półkach czekają nowości:

 • W. Bruce Cameron – “Był sobie pies (cz. I i II )”
 • Anna Sewell – “Mój Kary”
 • Holly Webb – “Zaopiekuj się mną”
 • Amelia Cobb – “Zosia i jej zoo”
 • Gilbert Delahaye – “Martynka”
 • Dana Simpson – “Fibi  i jednorożec”
 • Lili Mesange – “Kamila i konie”
 • Marcin Pałasz – “Wszystko zaczyna się od marzeń”
 • J.K. Rowling – “Harry Potter”  (7 części)
 • Brandon Mull –  “Baśniobór”
 • Oldrich Ruzicka – “Ale jazda! Historia samochodu”
 • Piotr Wójcik – “Robert Lewandowski . Najlepsze bramki”
 • Aleksandra i Daniel Mizielińscy – “Tu jesteśmy”
 • Jeff Kinney – “Dzienniczek cwaniaczka” (6 części)
 • John Flanagan – “Zwiadowcy” (księga I- “Ruiny Golanu”, księga II – “Płonący most”,    księga III –” Ziemia skuta lodem”)
 • Philip Reene – “Gobliny”, “Wyprawa Goblinów”, “Gobliny kontra krasnoludy”

Biblioteka

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

Każda klasa wypożycza i zwraca książki w określonym dniu tygodnia i w wyznaczonym czasie:

poniedziałek:   

 • 9.45 – 10.45  klasa 1
 • 10.45 – 12.45  klasa 4

wtorek:

 • 9.00 – 10.00 klasy 2
 • 10.00– 14.00 klasy 8

środa:

 • 8. 45 – 9.45 klasy 3
 • 9.45 – 12.45 klasa 5

czwartek:

 • 8. 00 – 10.00 klasa 6
 • 10.00 – 13.00 klasa 7

piątek:

9.45– 12.45 – odbiór książek rezerwowanych poprzez telefon  (nr tel. 504 132 095 )

 1. W określonych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur bądź dowolnego zestawu książek potrzebnych w procesie edukacyjnym za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka zwiększa liczbę jednorazowo wypożyczanych książek do trzech.
 3. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie grupowania się dzieci w lokalu biblioteki, czytelni i korytarzu.
 4. Pozostałe zadania biblioteki nie ulegają zmianie.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.       8.00 – 9.00  
2.   9.00 – 10.00 8.45 – 9.45 9.00 – 10.00  
3. 9.45 – 10.45 10.00 – 11.00 9.45 – 10.45 10.00 – 11.00 9.45 – 10.45
4. 10.45 – 11.45 11.00 – 12.00 10.45 – 11.45 11.00 – 12.00 10.45 – 11.45
5. 11.45 – 12.45 12.00 – 13.00 11.45 – 12.45 12.00 – 13.00 11.45 – 12.45
6   13.00 – 14.00