Przedszkole – procedura bezpieczeństwa 2023/2024

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa 

w roku szkolnym 2023/2024

  1. Do przedszkola powinno uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Rodzic ma prawo wejść do budynku PRZEDSZKOLA.
  3. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola w wyznaczonych godzinach.
  4. GRUPA PORANNA: od 7.00
  5. Kolejne GRUPY:  8.00– 8.15
  6. Odbieranie dzieci z przedszkola obowiązuje o godzinie: 13.00 lub w innych godzinach zgodnie ze złożoną deklaracją.
  7. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko wcześniej, powiadamia o tym telefonicznie wychowawcę (telefon do przedszkola 797198428)
  8. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.
  9. Do przedszkola nie wnosimy swojego jedzenia, picia.

Konsultacje: 

Pani Justyna Woronowicz-Ciruk: poniedziałek 13.00-13.30, piątek 8.00-8.30

Pani Edyta Czarniecka: poniedziałek 13.00-13.30, czwartek 7.30-8.00

Pani Katarzyna Hajdukiewicz: piątek 8.30-9.00, piątek 13.00-13.30