Szkolne Schronisko Młodzieżowe

WAKACJE 2024

Noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krynkach

Informujemy, że od 1 lipca do 25 sierpnia 2024 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które dysponuje 25 miejscami noclegowymi (trzy sale lekcyjne).

 Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać pod numerem telefonu: 459 582 554

Opłaty wynoszą:

 • dzieci, młodzież szkolna, emeryci i renciści za jeden nocleg – 15 zł +8% VAT = 16,20 zł
 • pozostałe osoby za jeden nocleg – 20 zł + 8% VAT = 21,60 zł
 • opłata za pościel – 5 zł + 23% VAT = 6,15 zł

 Opłata za nocleg powinna być uiszczona (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej) na dwa dni przed przyjazdem przelewem na konto bankowe:  

70 8060 0004 0420 0127 2000 0030

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach

 W tytule należy podać imię i nazwisko i termin noclegu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: schronisko@szkolakrynki.pl

Zarz.329.2018+z+8.06.2018++w+spr.+opł.+za+korzyst.+ze+schroniska


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POBYTEM W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM

Zgodnie z postanowieniami  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach reprezentowany przez Dyrektora, Al. Szkolna 10, 16-120 Krynki, tel. 85 7228648, e-mail: szkolakrynki@szkolakrynki.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, dokonanie opłaty za pobyt oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z pobytem.
 4. Dane osób dokonujących opłaty za pobyt zostaną udostępnione przez bank.
 5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania opłaty oraz pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 10. Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 


WAKACJE 2022

Noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krynkach

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.

w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które dysponuje 25 miejscami noclegowymi (dwie sale lekcyjne).

 

Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać pod numerem telefonu:

797 198 428 / 857228648

Opłaty wynoszą:

 • dzieci, młodzież szkolna, emeryci i renciści za jeden nocleg – 15 zł +8% VAT = 16,20 zł
 • pozostałe osoby za jeden nocleg – 20 zł + 8% VAT = 21,60 zł
 • opłata za pościel – 5 zł + 23% VAT = 6,15 zł

Opłata za nocleg powinna być uiszczona (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej) na dwa dni przed przyjazdem przelewem na konto bankowe:  

70 8060 0004 0420 0127 2000 0030

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach

W tytule należy podać imię i nazwisko i termin noclegu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: schronisko@szkolakrynki.pl

Zarz.329.2018+z+8.06.2018++w+spr.+opł.+za+korzyst.+ze+schroniska


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POBYTEM W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM

Zgodnie z postanowieniami  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach reprezentowany przez Dyrektora, Al. Szkolna 10, 16-120 Krynki, tel. 85 7228648, e-mail: szkolakrynki@szkolakrynki.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, dokonanie opłaty za pobyt oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z pobytem.
 4. Dane osób dokonujących opłaty za pobyt zostaną udostępnione przez bank.
 5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania opłaty oraz pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 10. Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.