Szkoła – procedura bezpieczeństwa

Prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa 

w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła Podstawowa w Krynkach 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku w wyznaczonych godzinach, ale nie wchodzi do środka.
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach:
  • od 7.40 , ale nie wcześniej
 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową od godziny 7.00.
 2. Odbieranie dzieci klas 1-3 odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, zgodnie z planem lekcji, ale nie wcześniej.
 3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (miesiąc: wrzesień), rodzic może wejść do budynku szkoły (z wyłączeniem sali zajęć).
 4. Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonych godzinach:
 • 11.15 – 11.30 – klasy 1 – 3 
 • od 11.30 do 11.45 – klasy 4-6
 • od 12.30 do 12.45 – klasy 7-8

Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej

 1. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy w wyznaczonych w deklaracji godzinach.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.