Świetlica

Świetlica

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 

Nauczyciele świetlicy: Urszula Czarniecka, Sławomira Niedźwiedź, Halina Nieścierewicz, Ewa Kopeć

Po skończonych lekcjach – zapraszamy na świetlicę.

Świetlica jest czynna do godziny:  15.45

“Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę.”
 

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • żywego słowa,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 • zajęcia metodą origami.

Czekają na Was…

Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.
 Popołudnie z książką,
 W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku.
 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, sportowe.
 Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.