Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

W roku szkolnym  2021/2022 pedagogiem szkolnym w ZSS w Krynkach 

jest pani Urszula Czarniecka


Pedagog szkolny zaprasza i informuje

DRODZY RODZICE

 Zawsze możecie zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka;
 • chcielibyście upewnić się, czy jego rozwój przebiega prawidłowo;
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach z nim;
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowawnia;
 • macie pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole;
 • znajdujecie się w trudnej życiowo lub traumatycznej sytuacji;potrzebujecie wskazówek, jak pomóc dziecku w nauce;
 • potrzebujecie pomocy, porady.

DRODZY UCZNIOWIE!

Zawsze możecie przyjść do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujecie się samotni i opuszczeni; macie problemy w relacjach z rówieśnikami;
 • znaleźliście się w trudnej dla siebie sytuacji;
 • macie problemy rodzinne;
 • chcielibyście poprawić swoje stopnie i potrzebujecie wsparcia; chcielibyście pomóc koleżance, koledze;
 • wiecie, że komuś w szkole dzieje się krzywda;

  Strony internetowe zapoznające dzieci i młodzież z tematyką bezpiecznego korzystania z internetu oraz zawierające porady dla rodziców:

www.sieciaki.pl

www.bezpiecznyinternet.org.pl

www.helplin.org.pl

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
10.45-12.45

 

9.45-11.45

12.45 – 13.45

9.45-11.45

 

9.45-11.45

 

11.45-12.45

 

Pedagog szkolny zaprasza rodziców na konsultacje i zachęca do rozmów telefonicznych: 459 582 554


 

W roku szkolnym  2020/2021 pedagogiem szkolnym w ZSS w Krynkach 

jest pani Urszula Czarniecka

Drodzy Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragnę zapewnić o swojej gotowości do wsparcia. Jeśli ktoś z Was  ma taką potrzebę, to zachęcam do kontaktu. Pomoc w postaci konsultacji, poradnictwa i ewentualnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych kieruję do Rodziców oraz naszych Uczniów.

W sytuacjach trudnych takich jak: pojawienia się lęku, obniżenia nastroju, czy innych przejawów kryzysu emocjonalnego lub nieradzenia sobie z sytuacją zewnętrzną, proszę o kontakt.

Proszę o kontakt  poprzez adres mailowy: urszula.czarniecka@szkolakrynki.pl

lub telefonicznie   459582554

Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia…

pedagog szkolny Urszula Czarniecka

Stałe zajęcia i dyżury pedagoga szkolnego w trakcie pracy zdalnej:  (od 10.11.2020 do 29.11.2020)

poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-11.00 8.00-10.00 8.25-9.25

 

Głównym zdaniem , jakie realizują pedagodzy szkolni jest szeroko rozumiana pomoc uczniom, rodzicom, ale również nauczycielom.

Pedagog:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów.
 • Podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zachowań problemowych. 
 • Negocjuje i mediuje w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych.
 •  Analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 • Określa różnorodne formy pomocy uczniom, w tym – uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi, przewlekle chorym oraz wybitnie uzdolnionym.
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpracuje z rodzicami uczniów.
 • Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom.

 Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu mailowo: 

urszula.czarniecka@szkolakrynki.pl

lub telefonicznie: 459 582 554


 

Bez płaczu do przedszkola? To możliwe, czyli rzecz o dobrej adaptacji.

Mamo! Tato!
Właśnie zostałem przedszkolakiem i potrzebuję waszego wsparcia:

Przed wyjściem do przedszkola

Stwórzcie poranny rytuał, da mi on  bezpieczeństwa. Może to być wspólna pięciominutowa zabawa, wysłuchanie lub zaśpiewanie ulubionej piosenki, a może opowiecie mi historię o tym jak Wy chodziliście do przedszkola?

Przed drzwiami przedszkola

Spróbujcie żegnać się  ze mną czule, ale szybko. Wiem, jakie to trudne, ale postarajcie się uodpornić na moje łzy. Pamiętajcie, że one są moim sposobem na stres i rozstanie. Zwykle jednak szybko zapominam o smutku. Pamiętajcie, że Wasze zdenerwowanie i niepewność wyczuje natychmiast a wtedy … będę protestować jeszcze głośniej. Wymyślmy razem, co mogę zabrać do przedszkola, co doda mi odwagi i pocieszy.

Zawsze dotrzymujcie danego słowa.

Jeżeli obiecujecie, że będziecie w pobliżu, bądźcie tam i nigdzie nie odchodźcie. Zawsze mówcie mi, co zamierzacie. Jeśli będziecie chcieli wyjść z przedszkola powiedzcie mi o tym, nawet jeśli wiecie, że się rozpłaczę. Nie martwcie się, jest ze mną Pani wychowawczyni, która na pewno mnie przytuli. Jeśli będziecie chcieli powiedzieć mi, o której mnie odbierzecie, to nie mówcie, że będziecie za trzy godziny, bo ja nie wiem ile to jest. Lepiej jak usłyszę, że przyjdziecie po obiedzie, po odpoczynku, po podwieczorku. I nigdy się nie spóźniajcie. Nie chcę pomyśleć, że zapomnieliście o mnie.
 
Rozmawiajcie pozytywnie o przedszkolu

Pamiętajcie, że wszystko, co mówicie na temat przedszkola wpływa na to jak w nim się czuję. Wiem, że macie prawo do przeżywania własnych emocji – ale to są sprawy dorosłych. Ja jestem dzieckiem i bardzo chciałbym słyszeć jedynie spokojne i pełne szacunku opinie. Motywujcie mnie do przedszkola w sposób pozytywny – podkreślając często ile już udało mi się osiągnąć. Opowiedzcie najbliższym o moich sukcesach (najlepiej przy mnie) – ale nie koloryzujcie.

Odbiór dziecka z przedszkola

Dbajcie o dobrą komunikację z moimi wychowawcami. Osoby opiekujące się mną powinny znać moje mocne i słabe strony oraz kłopoty, z jakimi właśnie się borykam. Pytajcie nie tylko o czy zjadłem obiad, ale jakie poczyniłem postępy, czy nawiązuję kontakty z rówieśnikami, w jakim stopniu jestem samodzielny. 
Nigdy nie porównujcie mnie do innych dzieci. Nie ma reguły, co do czasu trwania i przebiegu adaptacji. Mam prawo przechodzić ją tak,  jak przechodzę.
 
Samodzielność

Pomóżcie mi stać się samodzielnym przedszkolakiem. Bądźcie cierpliwi, kiedy będę długo  sam się ubierał, zakładał i wiązał buty, jadł samodzielnie posiłek czy radził sobie w toalecie. Bądźcie przy mnie i wspierajcie mnie, ale nie wyręczajcie w tych czynnościach.
 

Za rok będziecie wspominać moje pierwsze kroki w przedszkolu patrząc na to jaki jestem samodzielny i ile już umiem !!!


Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w ZSS w Krynkach

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
10.30-13.30 11.30-13.30 10.30-13.30 9.35-11.30  

Pedagog szkolny zaprasza rodziców na konsultacje i zachęca do rozmów telefonicznych: 459 582 554


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. 2017 poz. 1643)

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

 • uczniom,
 • rodzicom,
 • nauczycielom

W szczególności potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Z czyjej inicjatywy jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

m.in.:

 •  ucznia;
 •  rodziców ucznia;
 •   dyrektora;
 •  nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 •  poradni;
 •   pracownika socjalnego;
 •  asystenta rodziny;
 •   kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna. jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np. poprzez:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • porady i konsultacje.