Opłaty za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu grudniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-4 i klas 6-8:    48,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 5:      30,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 56,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 60,48 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 12,10 zł

           

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.12.2021 r.

Odpłatność za wyżywienie – listopad 2021

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu listopadzie:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-6 i klasy 8:  57,00 zł
 • pełny obiad – uczniowie klasy 7:    39,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 66,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 71,82 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 14,36 zł

           

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.11.2021 r.


Odpłatność za wyżywienie – październik 2021

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu październiku:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8 : 60,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 70,00 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 75,60 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 15,20 zł

                 

             WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.10.2021 r.

 


Odpłatność za wyżywienie – wrzesień 2021

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu wrześniu:

 • pełny obiad – uczniowie klas 1-8 : 63,00 zł
 • pełny obiad – nauczyciele: 73,50 zł
 • pełny obiad  – pracownicy szkoły: 79,38 zł
 • zupa – pracownicy szkoły: 15,88 zł

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY 2021-2022         

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto: Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030.
 2. W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka
 3. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
 4. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015)
 6. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015) najpóźniej do godziny 7.00 danego dnia.
 7. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 8. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.

                                   
Odpłatność za wyżywienie w czerwcu 2021

uczniowie klas   – 48 zł

nauczyciele  – 56 zł

pracownicy – pełny obiad –  56 zł + 4,48 VAT = 60,48 zł

 zupa –  12,10 zł


 

 

Odpłatność za wyżywienie w maju 2021

uczniowie klasy 1 i 2 – 30 zł

uczniowie klasy 3 – 27 zł

uczniowie klasy 4 i klasy 6 –   9,00 zł

uczniowie klasy 5, klasy 7 i klasy 8 –  18,00 zł 

                             

 

 


Odpłatność za wyżywienie w marcu 2021

uczniowie klas 1-3  – 69 zł

nauczyciele  – 80,50 zł

pracownicy – pełny obiad –  80, 50 zł + 6,44 VAT = 86,94 zł

 zupa – 16,10 zł + 1,29 VAT = 17,39 zł

 


Odpłatność za wyżywienie w lutym 2021

uczniowie klas 1-3  – 60 zł

nauczyciele  – 70 zł

pracownicy – 70, 00,- + 5,60 VAT = 75,60 zł

 

 

 


   Odpłatność za obiady w styczniu 2021

uczniowie klas 1-3 – 30 zł

nauczyciele – 35 zł

pracownicy – 35 zł- + 2,80 zł  VAT = 37,80 zł

 

 

 


 

Płatności za wyżywienie

Koszt obiadu w szkole  ucznia wynosi 3,00 zł 

Koszt wyżywienia w przedszkolu wynosi:  obiad 3,50 zł, śniadanie 1,50 zł, podwieczorek  1,50 zł