Historia Szkoły

Historia Szkoły

Czas bezlitośnie zaciera pamięć o ludziach,ich życiu i działaniach. Każda miejscowość ma swoją historię – przeszłość ciekawą, godną pamięci w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, którą powinna znać, przekazywać następnym pokoleniom i chronić ją od zapomnienia. Historię szkolnictwa w Krynkach należy rozpatrywać od czasów carskich. Na terenie Krynek do 1914 roku istniały następujące szkoły:

  1. Narodnoje Uczyliszcze – szkoła jednoklasowa o 100 uczniach.
  2. Szkoła dwuklasowa przy Alei Szkolnej – w klasie I było 35 uczniów,w klasie II – 30. Pracowało w niej 2 nauczycieli.
  3. Szkoła dla dziewcząt – 3 klasy.
  4. Wyższa Naczalnaja Szkoła – brak dokładnych danych. W roku 1916, po wkroczeniu wojsk niemieckich, w Krynkach została zorganizowana szkoła białoruska, w której uczono także jezyka niemieckiego. Po odzyskaniu niepodległosci, w 1919 roku zorganizowano w Krynkach szkołę polską. W 1921 roku w Krynkach była już 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna, a jej kierownikiem był Franciszek Petelczyc, urodzony w 1897 roku w Galicji (brak bliższych danych). Była to duża szkoła – mieściła się w trzech budynkach (przy Alei Szkolnej, przy ulicy Grochowej i w budynku szpitalnym. Szkoła liczyła około 500 uczniów, których uczyło 16 – 20 nauczycieli. W roku szkolnym 1938/39 oddano do użytku nowy, częściowo wykończony budynek przy Alei Szkolnej. Został on wykończony już w styczniu 1939 roku. W czasie wojny był całkowicie wypalony, zostały tylko mury zewnętrzne. Dopiero rok szkolny 1944/45 przyniósł odmianę. (…)Koniec męczarni! Odeszli ci co gnębili, ci co chcieli widzieć u swych stóp całe narody, co z zimnytm wyrachowaniem tępili inne rasy. Rozpoczyna się praca.To nic, że brak sal, wiatr hula, dzieci bez książek, bez zeszytów. To nic! Ale polska szkoła, polska mowa! Wszystko inne zrobi się, zrobi się na pewno! 8 klas pierwszych, w wieku od 7 do 15 lat(…)(cytujemy za kroniką szkoły). Odbudowa szkoły, zniszczonej podczas wojny, rozpoczęła się wiosną 1948 roku. Wokół szkoły skupiało się życie kulturalne mieszkanców Krynek. W szkole działało kółko teatralne, chór, biblioteka. Oprócz tego działały takie organizacje jak: Spółdzielnia Uczniowska, PCK, Samorząd Szkolny, SKO i Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza i inne.

Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach przy Alei Szkolnej. Od września 1999 roku Szkoła Podstawowa dzieli swe podwoje z utworzonym w Krynkach Gimnazjum.

W roku 2007, uchwałą Rady Gminy w Krynkach, powołano Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej oraz Gimnazjum w Krynkach. Od roku 2008 w skład Zespołu wchodzi tez Przedszkole w Krynkach.

Opracowano na podstawie Kroniki Szkoły Podstawowej i “Ziemi Sokólskiej”, nr 23, VI.1997r.