Obowiązek noszenia maseczki przedłużony

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nakaz noszenia maseczek zostaje przedłużony!

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  na  terenie  szkoły, poza czasem zajęć edukacyjnych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania podczas przerw między zajęciami.