Odpłatność za wyżywienie w grudniu

Odpłatność za wyżywienie w miesiącu grudniu:

pełny obiad – uczniowie klas 1-4 i klas 6-8:    48,00 zł

pełny obiad – uczniowie klasy 5:      30,00 zł

pełny obiad – nauczyciele: 56,00 zł

pełny obiad  – pracownicy szkoły: 60,48 zł

zupa – pracownicy szkoły: 12,10 zł

           

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.12.2021 r.