Rekrutacja do Przedszkola w Krynkach

Rekrutacja do Przedszkola w Krynkach odbędzie się w terminie od 1  do 31 marca 2021 r., a postępowanie uzupełniające od 26 kwietnia do 10 maja 2021 r.W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci:

  • zamieszkałe na terenie gminy Krynki, urodzone w latach 2015 – 2018które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola,
  • urodzone w 2015 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wypełnione wnioski rodzice składają w sekretariacie ZSS w Krynkach od 1 marca 2021 r.

Wniosek 2021 2022 Przedszkole