Trudny wybór ósmoklasistów – technikum, liceum czy może szkoła branżowa?

 Drodzy uczniowie klasy 8!

Znane już są  terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

  •         25 – 27.05.2021 – Egzaminy ósmoklasisty;
  •         17.05  – 21.06.2021 – Złożenie wniosku/podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;·  
  •         17.05  – 31.05.2021 – Złożenie dokumentów i wniosku/podania o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 01-14.06.2021, wyniki podane będą  do 17.06.2021;
  •          25.06 – 14.07. 2021 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  •          22.07.2021 – Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  •          23.07 – 30 .07.2021 – Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
    – W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
  •         02.08.2021 do godz. 14.00 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  •         03.08.2021 – Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie kuratorium informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

Aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej,  warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych( link oferty szkół  strony Kuratorium w Białymstoku został zamieszczony dla klasy VIII – Classroom – Doradztwo Zawodowe)  zasady i terminy związane z rekrutacją.

 Należy także   odpowiedzieć sobie na pytania: Co jest tak naprawdę  ważne dla mnie?  Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy – TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA?

 Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny, Messenger, Facebook lub adres poczty jolanta.szynkiewicz@szkolakrynki.pl

Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

                                                                                                                   Jolanta Szynkiewicz