Odbiór wyników – egzamin ósmoklasisty

Uwaga!

Odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w sekretariacie szkoły w dniach 3 lipca 2024 roku w godzinach 13.00-14.00.