Podsumowanie projektu “Pamięć Ożywiona”

Wśród czterech szkół województwa podlaskiego i nasza szkoła realizowała pilotażowy projekt “Pamięć Ożywiona”.  
Tematem przewodnim była okupacja niemiecka Krynek. Młodzież wyszukiwała potrzebne informacje o tym bolesnym czasie i tworzyła swoją stronę internetową. Dnia 13.06. nastąpiło uroczyste podsumowanie realizowanych przedsięwzięć w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Wszyscy biorący udział otrzymali dyplomy, pocztówki o danej miejscowości, a szczególnie zaangażowani bony o wartości 300zł. Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.