Odpłatność za wyżywienie luty 2024 w SP

Odpłatność za wyżywienie w lutym:

  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   76,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   85,50 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   92,34 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   14,36 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.02.2024 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015