Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rusza od 1 marca 2024 r.

Rekrutacja do Przedszkola w Krynkach odbędzie się w terminie od 1 marca do 29 marca 2024 r.

a postępowanie uzupełniające od 25 kwietnia do 6 maja 2024 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci:

  • zamieszkałe na terenie gminy Krynki, urodzone w latach 2018– 2021które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola,
  • urodzone w 2018 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wypełnione wnioski rodzice składają w sekretariacie ZSS w Krynkach od 1 marca 2024 r.

Wniosek do pobrania tu: Wniosek 2024-2025 Przedszkole

 Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca

 Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 23 lutego 2024 r. – wniosek do pobrania tu: 

Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej: Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej

Proszę Rodziców o zapoznanie się z Zarządzeniami Burmistrza:

Zarządzenie.541.2024.w spr.terminów przeprowadzenia rekrutacji 

Zarządzenie.542.2024.kryteria.rekrutacja.do przedszkola