Konkurs fotograficzny – dobra propozycja na ferie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszam uczniów klas I-III Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pt. “Dokarmiamy ptaki zimą” inspirowane zajęciami w świetlicy szkolnej pod tą samą nazwą.

Celem Konkursu jest: ukazanie w obiektywie obrazu dokarmianych przez uczniów ptaków. Uchwycenie w obiektywie piękna zimowej szaty i na jej tle wspaniała okazja do bliskich spotkań z ptakami, które korzystają z pomocy człowieka. Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Każdy z autorów może wykonać od 1 do 5 fotografii, praca powinna być odniesieniem do tematu konkursu. W konkursie mogą wziąć udział tylko fotografie, które wykonują sami lub z pomocą rodziców.

Format zdjęć A4 wydrukowane i opatrzone metryczką.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 20.01.2024 roku i trwa do 09.02.2024 roku.

Metryczka: Zgłoszone do konkursu prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, wiek i klasa, nr fot. miejsce wykonania fot. z krótkim opisem oraz dołączyć wypełnioną metryczkę do pracy konkursowej.

Oceny fotografii dokona Komisja składająca się z nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.02.2024 roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o terminie uroczystego podsumowania, informacja zostanie umieszczona także na stronie szkoły.

Organizator – Pani Marta Wilczewska

        Co jedzą sikorki i czym dokarmiać je zimą? | blog Max&Mrau