Spotkanie pełne patriotyzmu, wzruszeń i zadumy

Każdego roku na 11 listopada uczniowie naszej szkoły wspólnie z p. dyrektor GOK-u panią Elżbietą Czeremcha przygotowują uroczystą akademię społeczności lokalnej. Wyjątkowość obchodów w tym roku polegała na tym, że  przyjechał do nas z Wielkopolski wraz z córką i wnukami Cezariusz Słomkowski, którego dziadek śp. Zygmunt Słomkowski służył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Jego grób znajduje się na cmentarzu katolickim w Krynkach. W związku z tym, że nie ma tu już rodziny uczniowie naszej szkoły wspólnie z p. Ewą od 6 lat opiekują się jego grobem. Cała szkolna społeczność bardzo dobrze zna to miejsce z uwagi na to, że w każde ważne święta młodzież z nauczycielami udaje się na ten grób sprzątając go i zapalając znicze. W ten sposób wyrażamy nasz szacunek wobec tych, którzy polegli za wolność Polski. Wsparcie ze strony pani dyrektor Anny Tomulewicz, współpraca z rodziną oddaloną o setki kilometrów od Krynek zaowocowała w tym roku przybyciem wnuka wraz ze swoją rodziną na gminne obchody 11 listopada.

W uznaniu zasług młodzieży szkolnej, p. dyrektor Anny Tomulewicz , p. Ewy Kopeć i p. Cecylii Bach – Szczawińskiej, która współpracuje ze szkołą – decyzją Zarządu Głównego Polskiego Czarnego Krzyża p. Ewa Kopeć otrzymała odznaczenie Polskiego Czarnego Krzyża za opiekę nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci.

Pani dyrektor Anna Tomulewicz za zaangażowanie, wsparcie we wszystkich działaniach na rzecz zachowania pamięci nad cmentarzami wojennymi i krzewienie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego została uhonorowana przez Związek Piłsudczyków RP Okręg Opolski-medalem okolicznościowym.

Pani Cecylia Bach -Szczawińska – jako pasjonatka historii lokalnej za współpracę z młodzieżą szkolną, krzewienie pamięci o historii lokalnej została uhonorowana medalem okolicznościowym Związku Piłsudczyków RP Okręg Opolski.

Dodatkowo na ręce p. dyrektor Anny Tomulewicz zostały przekazane naszej szkole cenne pamiątki.