Odpłatność za wyżywienie w SP w listopadzie

Odpłatność za wyżywienie w listopadzie:

  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   84,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   94,50 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   102,06 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   15,88 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.11.2023 r.

  Proszę dzwonić w sprawie opłat za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015