Odpłatność za wyżywienie w marcu w SP

Odpłatność za wyżywienie w marcu:
  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   92,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   103,50 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   111,78 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   17,39 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.02.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: luty 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015