Obowiązek noszenia maseczki

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967) na  terenie  szkoły, do dnia 30  listopada 2021 r. poza czasem zajęć edukacyjnych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania podczas przerw między zajęciami.

Z obowiązku noszenia maseczki są zwolnione tylko osoby:

  • z zaawansowanymi  schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, 
  • z niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.