Odpłatność za wyżywienie w lutym w SP

     Odpłatność za wyżywienie w lutym:

  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   68,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   76,50 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   82,62 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   12,85 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.02.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: styczeń 2023 proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015