Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rusza od 1 marca 2023 r.

Rekrutacja do Przedszkola w Krynkach odbędzie się w terminie od 1 marca do 31 marca 2023 r., a postępowanie uzupełniające od 25 kwietnia do 5 maja 2023 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci:

  • zamieszkałe na terenie gminy Krynki, urodzone w latach 2017 – 2020które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola,
  • urodzone w 2016 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wypełnione wnioski rodzice składają w sekretariacie ZSS w Krynkach od 1 marca 2023 r. – wniosek do pobrania tu:

Wniosek 2023-2024 Przedszkole

Rodzice zamieszkali poza terenem Gminy Krynki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 22 lutego 2023 r. – wniosek do pobrania tu: Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej

Zarządzenie Burmistrza – 428.2023 z 28.01.2023 

Zarządzenie Burmistrza – 429.2023 z 26.01.2023