Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Krynkach

To był wyjątkowy dzień.

1 września 2021 roku  odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie przez dyrektora na ucznia. 

Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Krynkach.

W uroczystości wzięli udział zaproszenie goście: Burmistrz Krynek pani Jolanta Gudalewska, dyrektor szkoły Anna Tomulewicz, ks. Adam Bułatewicz, wychowawca klasy pani Ewa Panasiuk, nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie. Ten dzień na pewno zapisze się w historii szkoły.

FotoSokółka