Dzień Tabliczki Mnożenia

W kalendarz akcji przeprowadzanych w naszej szkole już na stałe wpisał się Dzień Tabliczki Mnożenia.

W tym roku uczniowie ozdobili chodnik przykładami z tabliczki mnożenia. Wzięli udział w konkursie na wierszyki pomagające zapamiętać te trudne  iloczyny. Rozwiązywali zagadki i odkodowywali rysunki.