Informacja o wynajmie hali sportowej ZSS w Krynkach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania informuję, że zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z hali sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach mogą korzystać, po podpisaniu umowy, wyłącznie zawodnicy  uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przed odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

Odwołuje się wszystkie pozostałe wynajmy hali ZSS w Krynkach.

aktualizacja 12.02.2021 r.

dyrektor ZSS w Krynkach