Uwaga! Rodzice Przedszkolaków! Spotkanie adaptacyjne – zapraszamy

SPOTKANIA ADAPTACYJNE:

w dniu  25 sierpnia 2020 r.  o godz. 16:00  odbędzie się spotkanie dla rodziców przyjętych do Przedszkola dzieci   na rok szkolny 2020/2021   Spotkanie prowadzone będzie w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja przed wejściem na teren ogrodu przedszkolnego).

Dyrektor i nauczyciele oddziałów

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, rodzic może przebywać w przedszkolu za zgodą dyrektora z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego (zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Działania wspomagające proces adaptacji dziecka w Przedszkolu w Krynkach

 Dla większości dzieci pierwsze dni w przedszkolu są wielkim przeżyciem. Rodzice muszą sobie zdawać sprawę, że w życiu dziecka wchodzącego w rolę przedszkolaka dokonuje się bardzo poważna zmiana. Może ona mieć wpływ na jego rozwój, dlatego warto się zastanowić nad tym, czy jest ono do tego przygotowane. Przedszkolak musi nauczyć się radzić z nową sytuacją. Nie wszystkim dzieciom przychodzi to tak samo łatwo. To, czy odnajdą się wśród rówieśników, zaakceptują konieczność dostosowania się do zasad i reguł obowiązujących w przedszkolu, zależy od stopnia ich dojrzałości. Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie musi zaistnieć współpraca między rodzicami i pracownikami przedszkola. Nasz wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

Rodzicu!

W pierwszych dniach możesz zabierać dziecko wcześniej do domu. Potem stopniowo przedłużaj czas jego pobytu w placówce. Umów się z nim, że odbierzesz go np. po obiedzie i dotrzymaj słowa. 

Postaraj się o odpowiednią frekwencję dziecka w przedszkolu, z wyjątkiem dni, kiedy dziecko jest chore. Systematyczne przychodzenie
do przedszkola przechodzi w nawyk. Po pewnym czasie postaraj się przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola codziennie o tej samej porze. Dla dzieci ważna jest stałość rytmu dnia.

Nie rezygnuj z pobytu dziecka w przedszkolu w pierwszych dniach, jeśli płacze przy rozstaniu.

Aby stres był mniejszy rodzic powinien:

 1. Uczyć dziecko samodzielności – zapinania guzików, nakładania kurtki, jedzenia, zaspokajania potrzeb fizjologicznych itd.
 2. Zrobić wszystko, by rytm jego dnia był stały. Regularny tryb życia jest bardzo ważny dla malucha – chodzi o stałe pory posiłków, spaceru i snu.
 3. Przyzwyczajać dziecko do rozłąki. Zostawiać je czasem z koleżanką lub sąsiadką.

Udział w adaptacji pomoże dziecku:

 1. Szybciej przystosować się do nowego środowiska
 2. Poznać pracowników i pomieszczenia przedszkola
 3. Zaznajomić się z sytuacjami, z jakimi mogą się spotkać w nowym otoczeniu
 4. Przezwyciężyć lęk

Rodzicom pozwoli:

 1. Zapoznać się z pracownikami, warunkami, bazą przedszkola
 2. Zaznajomić się z wymaganiami stawianymi dzieciom przez przedszkole
 3. Zdobyć zaufanie do pracowników
 4. Przezwyciężyć obawy przed zmianą środowiska swojego dziecka
 5. Dokonać obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników
 6. Zrozumieć znaczenie samoobsługi dziecka jako warunku lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym
 7. Nawiązać aktywną pracę z przedszkolem

Nauczycielowi pomoże:

 1. Lepiej poznać dziecko
 2. Obserwować ich zachowania, co wpłynie na lepsze planowanie pracy we wrześniu
 3. Poznać środowisko domowe dziecka.
 4. Poznać oczekiwania rodziców w stosunku do przedszkola

Rodzicu, pamiętaj, że zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.

 

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników:

>> POBIERZ <<

Listy grup przedszkolnych:

>> POBIERZ <<