Podziękowania Rodzicom

„W sercach ludzi jak w głębinach Ziemi drzemią posiane przeogromne bogactwa.

Żeby je ujawnić i wydobyć, i dla ludzkości przechować, trzeba kochać i rozumieć.”

                                                                                                                                                     Kazimierz Jeżewski

Szanowni Rodzice,       

 Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach

 mają przyjemność i satysfakcję serdecznie pogratulować wychowania Dzieci,

które osiągnęły wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

 i uzyskały tytuł WZOROWEGO UCZNIA.

Sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie Państwa Dzieci

  zasługują na szczególne wyróżnienie.

 

Gratulujemy efektów wychowawczych i życzymy dalszych sukcesów.