Informacja o odbiorze zaświadczeń

Ósmoklasisto! Absolwencie! Twoje wyniki egzaminów i odbiór zaświadczenia!

31 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 przy wejściu od ulicy Stary Dwór wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 

Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa, odbiór odbywa się w maseczkach i z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m  między oczekującymi.

Proszę zabrać własny długopis w celu pokwitowania odbioru zaświadczenia.