Odpłatność za obiady w grudniu w SP

Odpłatność za wyżywienie w grudniu:

  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   64,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   72,00 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   77,76 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   12,10 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.12.2022 r.