Rada Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w naszej szkole.

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 40 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł miesięcznie!

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Rodzicu! Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców sfinansowała odnowienie i wyposażenie gabinetu logopedycznego, z którego korzystają nasi uczniowie nawet podczas nauki zdalnej.

Składkę na Radę Rodziców należy przelać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Numer rachunku:

39 8060 0004 0420 2408 2000 0030

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka:

imię i nazwisko oraz klasę/grupę, do której uczęszcza dziecko

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Odnowiony i wyposażony gabinet logopedy