Odbiór zaświadczeń egzaminów ósmoklasisty

Ósmoklasisto! Absolwencie! 

Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty będą wydawane  w piątek8 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły, w godzinach: 8.00 – 11.00.

W przypadku konieczności ustalenia indywidualnej daty odbioru zaświadczenia, prosimy o kontakt telefoniczny: 857228648.


INFORMACJA

Od 11 lipca do 26 lipca 2022 r. sekretariat jest nieczynny z powodu urlopu.