Odpłatność za wyżywienie w styczniu

Odpłatność za wyżywienie w styczniu:

  • pełny obiad – uczniowie klasy 1 -2 i klas 4-8:    21,00 zł
  • pełny obiad – uczniowie klasy 3:   18,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   35,00 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   37,80 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   7,56 zł

 

 Osoby które zgłaszały nieobecności w m-cu grudzień proszone są o indywidualny kontakt w sprawie opłaty  z    intendentem – tel. 85 7228015

      WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15.01.2022 r.