Najlepsze życzenia Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi