Rozstrzygnięcie konkursu „Drugie życie śmieci”.

Z okazji międzynarodowej akcji ,,Sprzątanie świata” Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs „Drugie życie śmieci”. Wszystkie zgłoszone prace przerosły pomysłowością i kreatywnością oczekiwania organizatorów.

Jury miało bardzo trudne zadanie w wyłonieniu najlepszej pracy.  Ostatecznie zdecydowano, że wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Każdy otrzymał dyplom, nagrodę książkową, coś słodkiego i pochwałę do dziennika.

GRATULUJEMY!!!

Samorząd Uczniowski