Odpłatność za obiady w miesiącu czerwcu w SP

Odpłatność za wyżywienie w czerwcu:
  • pełny obiad – uczniowie klas 1-8:   56,00 zł
  • pełny obiad – nauczyciele:   63,00 zł
  • pełny obiad  – pracownicy szkoły:   68,04 zł
  • zupa – pracownicy szkoły:   10,58 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  KONIECZNIE DO DNIA 15.06.2023 r.

 Osoby zgłaszające nieobecności w m-cu: maj 2023, proszę dzwonić w sprawie opłaty za obiady do intendentki szkoły –  tel. 857228015